Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi
Departement: Miljödepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

17/6
2020
BESLUT

Beslut: Vissa ändringar i avfallsskattelagen

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

19/9
2019

Avfall Sverige: ”Det ligger inte enbart på offentlig sektor att skapa förändring”

REPLIK. Vi måste förebygga avfall för att möta kommande resursbrister och klimateffekter. Men kommunerna sitter inte med armarna i kors. De gör redan ett viktigt arbete för att minska och förebygga avfall, skriver Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Läs mer
13/9
2019

Debatt: Offentlig upphandling måste klimatanpassas

DEBATT. Av 200 kommuner är det endast åtta som 2018 hade krav på återvunnet material i sin upphandlingspolicy. Det måste förändras, skriver Equator, Tarkett, Gröna städer, Ragn-sells och Svensk form.

Läs mer
22/3
2017
SOU/DS

SOU: Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi" till miljö- och energidepartementet.

25/1
2016
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi

Regeringen har tillsatt en utredning.