Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen
Ansvarigt departement: Justitiedepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

19/3
2019

Proposition: Skärpt straff för subventionsmissbruk

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

22/2
2019

Remiss: Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen (Ds 2018:34)

Sista datum att svara på remissen.

21/2
2019

Lagrådsremiss: Skärpt straff för subventionsmissbruk

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

31/8
2018

DS: Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen (DS 2018:34)

Utredaren har överlämnat "Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen" till justitiedepartementet.

22/1
2018

Beslut: Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.