Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Civilutskottet, Justitieutskottet
Status: Beslut

11/10
2020

Elva toppolitiker: Förebygg att personer med olämpliga motiv får inflytande

DEBATT. Debatten om kriminella klanbaserade gruppers påverkan på politiken får inte leda till misstro mot politiker med utländsk bakgrund. Därför bör partierna förebygga olämpligt inflytande, skriver 10 riksdagsledamöter och en tidigare talman.

Läs mer
27/5
2020
BESLUT

Beslut: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

18/5
2020

Kakabaveh: V har alltid haft en dubbel dagordning i hedersfrågorna

DEBATT. Vänsterpartiet vill framstå som tydliga i hedersfrågor, men önskar samtidigt samla röster bland konservativa grupper. Partiet vill nu förhala att socialtjänsten får möjlighet att förhindra att svenska barn förs ut ur landet. Sjöstedt är skyldig sina väljare en förklaring, skriver Amineh Kakabaveh (-).

Läs mer
14/5
2020
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Justitieutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

9/4
2020

Skolverket och SKR vill utöka stödet till huvudmän om hedersvåld

HEDERSFÖRTRYCK. Varken Skolverket eller SKR har koll på hur kommunerna arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Men nu ska man se över vilket stöd man ger till huvudmännen.

Läs mer
31/3
2020

Få huvudmän har rutiner för bortförda eller gifta barn

HEDERSFÖRTRYCK. Förra året upptäckte kommuner att 199 personer inom hederskontext förts ut ur landet och 36 barn uppges vara gifta. Men få huvudmän vet vad de ska göra när det upptäcks, visar en kartläggning.

Läs mer
24/3
2020
PROPOSITION

Proposition: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

6/2
2020
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

2/7
2019

Vhek: Kartlägg hedersrelaterad brottslighet

DEBATT. Hedersrelaterad brottslighet måste kartläggas för att vi ska kunna diskutera åtgärder. En särskild brottsrubricering för hedersrelaterad brottslighet skulle vara en tydlig markering, skriver Amineh Kakabaveh (V), ordförande i Vhek.

Läs mer
28/5
2019
REMISS

Remiss: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Sista datum att svara på remissen.

8/3
2019

Kakabaveh: Agera innan fler barn dör av "äktenskap"

DEBATT. Sveriges feministiska regering måste arbeta mer för att stoppa hedersrelaterat våld och barnäktenskap. Bland annat bör ‪information om förtryck och hedersnormer införas i skol- och SFI-undervisningen, skriver ‪Amineh Kakabaveh (V).

Läs mer
21/11
2018
BESLUT

Beslut: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

13/11
2018
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Civilutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

29/8
2018
SOU/DS

SOU: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" till justitiedepartementet.

28/8
2018
PROPOSITION

Proposition: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

31/5
2018
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

8/3
2018
REMISS

Remiss: Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96)

Sista datum att svara på remissen.

5/12
2017
SOU/DS

SOU: Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap" till justitiedepartementet.

9/3
2017
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Regeringen har tillsatt en utredning.