Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
Ansvarigt departement: Justitiedepartementet
Ansvarigt utskott: Civilutskottet, Justitieutskottet

24/3
2020

Proposition: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

6/2
2020

Lagrådsremiss: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

2/7
2019

Vhek: Kartlägg hedersrelaterad brottslighet

DEBATT. Hedersrelaterad brottslighet måste kartläggas för att vi ska kunna diskutera åtgärder. En särskild brottsrubricering för hedersrelaterad brottslighet skulle vara en tydlig markering, skriver Amineh Kakabaveh (V), ordförande i Vhek.

Läs mer
28/5
2019

Remiss: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Sista datum att svara på remissen.

8/3
2019

Kakabaveh: Agera innan fler barn dör av "äktenskap"

DEBATT. Sveriges feministiska regering måste arbeta mer för att stoppa hedersrelaterat våld och barnäktenskap. Bland annat bör ‪information om förtryck och hedersnormer införas i skol- och SFI-undervisningen, skriver ‪Amineh Kakabaveh (V).

Läs mer
21/11
2018

Beslut: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

13/11
2018

Betänkande: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Civilutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

29/8
2018

SOU: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" till justitiedepartementet.

28/8
2018

Proposition: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

31/5
2018

Lagrådsremiss: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

8/3
2018

Remiss: Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96)

Sista datum att svara på remissen.

5/12
2017

SOU: Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap" till justitiedepartementet.

9/3
2017

Kommittédirektiv: Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Regeringen har tillsatt en utredning.