Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
Ansvarigt departement: Justitiedepartementet
Ansvarigt utskott: Civilutskottet

28/5
2019

Remiss: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Sista datum att svara på remissen.

8/3
2019

Kakabaveh: Agera innan fler barn dör av "äktenskap"

DEBATT. Sveriges feministiska regering måste arbeta mer för att stoppa hedersrelaterat våld och barnäktenskap. Bland annat bör ‪information om förtryck och hedersnormer införas i skol- och SFI-undervisningen, skriver ‪Amineh Kakabaveh (V).

Läs mer
21/11
2018

Beslut: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

13/11
2018

Betänkande: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Civilutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

29/8
2018

SOU: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" till justitiedepartementet.

28/8
2018

Proposition: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

31/5
2018

Lagrådsremiss: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

8/3
2018

Remiss: Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96)

Sista datum att svara på remissen.

5/12
2017

SOU: Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap" till justitiedepartementet.

9/3
2017

Kommittédirektiv: Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Regeringen har tillsatt en utredning.