Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

18/6
2020

Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätten ska med – i all politik

DEBATT. Funktionsnedsatta har på många sätt osynliggjorts i coronakrisen och bristande styrning och ledning inom funktionsrättspolitiken har blottas. Nu behövs en politik som styrs av ambitionen om att samhället är för alla, skriver Elisabeth Wallenius.

Läs mer
12/12
2019

LO: Funktionshinderspolitik kräver verklighetskoppling

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Utredningen om funktionshinderpolitik får kritik. LO saknar en analys av hur vinster i välfärden slagit mot gruppen funktionshindrade. SKR invänder mot att kommunerna ska få mer ansvar, men inga nya resurser.

Läs mer
29/11
2019
REMISS

Remiss: Styrkraft i funktionshinderspolitiken, (SOU 2019:23)

Sista datum att svara på remissen.

8/5
2019
SOU/DS

SOU: Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Styrkraft i funktionshinderspolitiken" till socialdepartementet.

8/5
2019

Funktionsrätt: Ökad delaktighet kräver skarpare förslag

UTREDNING. En nationell samordnare ökar möjligheterna att nå funktionshinderspolitikens mål om delaktighet och jämlikhet, enligt utredaren Martin Olauzon som sett över styrningen av politikområdet. Men organisationerna Funktionsrätt Sverige och Lika unika kallar utredningens samlade förslag "en besvikelse".

Läs mer
21/12
2017
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

Regeringen har tillsatt en utredning.