Offentlighetsprincipen i fristående skolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Konstitutionsutskottet
Status: Remiss

12/1
2021

Rättsprofessor: Märklig debatt om offentlighetsprincip

DEBATT. Debatten om införande av offentlighetsprincipen i friskolor har präglats av missuppfattningar och rena felaktigheter. Det är SCB och sedan förvaltningsdomstolarna som skapat denna låsta situation, skriver professor Joakim Nergelius.

Läs mer
3/5
2019
REMISS

Remiss: Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

6/2
2019
SOU/DS

DS: Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Utredaren har överlämnat "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag" till utbildningsdepartementet.

21/11
2018
BESLUT

Beslut: Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

13/11
2018
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

Konstitutionsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

13/7
2018
PROPOSITION

Proposition: Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

16/2
2018
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

5/2
2016
REMISS

Remiss: Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

7/10
2015
SOU/DS

SOU: Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ökad insyn i fristående skolor" till utbildningsdepartementet.

2/7
2014
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Offentlighetsprincipen i fristående skolor

Regeringen har tillsatt en utredning.