Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

15/6
2021

Utredning: Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, Dir. 2019:77

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

13/11
2019

Tidigare metallbas blir äldresamordnare

ÄLDREOMSORG. Tidigare fackordföranden Göran Johnsson blir regeringens nationella samordnare för äldreomsorgen.

Läs mer
7/11
2019

Kommittédirektiv: Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Regeringen har tillsatt en utredning.