Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025
Ansvarigt departement: Försvarsdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

20/3
2020

"S och SSU saknar all trovärdighet inom försvars- och säkerhetspolitik"

SLUTREPLIK. SD och Ungsvenskarna vill helst se Jimmie Åkesson som statsminister, men allra mest vill vi se en politik som börjar läka alla de sår som över 100 år av socialdemokratisk splittringspolitik åsamkat Sverige. Det skriver SD:s ungdomsförbund. 

Läs mer
29/11
2019

"Goda förutsättningar för Försvarsmakten att växa rejält"

REPLIK. Aktiveringen av värnplikten är viktig för att klara den framtida rekryteringen. Jag håller med om att Hemvärnet behöver mörkerseende men det får inte gå före rekrytering, skriver Paula Holmqvist (S).

Läs mer
24/5
2019

M i Försvarsberedningen: S axlar inte sitt ansvar för säkerheten

DEBATT. Rapporten olika delar utgör en odelbar helhet. Det går inte att ta bort en del utan att helheten faller. Dagens socialdemokrati förmår inte att axla sitt ansvar för Sveriges säkerhet, skriver Moderaterna i Försvarsberedningen.

Läs mer
24/5
2019

S i Försvarsberedningen: Märklig tvärvändning av M och L

DEBATT. Tidigare ansåg M och L att beslut om finansieringen inte var nödvändigt för vår rapport. Det är därför märkligt att partierna nu har helt andra krav och därmed hoppar av, skriver Socialdemokraterna i Försvarsberedningen

Läs mer
24/5
2019

MP: Orimligt att Försvarsberedningen ska ha makt över reformutrymmet

DEBATT. Det är orimligt att borgerliga partierna vill ge Försvarsberedningen makt över budgetprocessen och reformutrymmet kommande år, skriver Miljöpartiets Karolina Skog och Elisabeth Falkhaven.

Läs mer
24/5
2019

V i Försvarsberedningen: "Onödig oro och en upptrissad hotbild"

DEBATT. Beredningen menar att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, vilket saknar grund och leder till en upptrissad hotbild. Vi ska värna militär alliansfrihet, skriver Vänsterpartiet i Försvarsberedningen. 

Läs mer
15/5
2019

Försvarsberedningen nöjd – men MP och V tvekar på prislappen

FÖRSVARSBESLUT. Beredningens rapport har presenterats och det är många satsningar. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet börjar få kalla fötter om prislappen.

Läs mer
14/5
2019

DS: Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 (DS 2019:8)

Utredaren har överlämnat "Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025" till försvarsdepartementet.

12/4
2019

Bäckström (C): Försvarsberedningen vill se 1,5 procent av BNP

DEBATT. Vi vill se att militärregionerna får ett tydligare ansvar än i dag. I beredningen jobbar vi nu utifrån att försvarets anslag ska vara 1,5 procent av BNP inom ett par år, skriver Centerpartiets representant i Försvarsberedningen, Daniel Bäckström.

Läs mer
5/12
2018

Lagerblad: "Krävs kraftfullt agerande för att bygga modernt försvar"

DEBATT. Globaliseringen, digitaliseringen och privatiseringen av samhällsviktiga verksamheter ställer krav på nya lösningar vid uppbyggandet av totalförsvaret. Det krävs ett kraftfullt agerande för att bygga ett modernt civilt försvar, skriver Peter Lagerblad, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 

Läs mer
20/12
2017

DS: Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (DS 2017:66)

Utredaren har överlämnat "Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025" till försvarsdepartementet.