Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)
Ansvarigt departement: Finansdepartementet
Ansvarigt utskott: Näringsutskottet, Skatteutskottet

3/7
2020

Täbys KSO om glesbygdsbeskattning: Propositionen missar poängen

DEBATT. Socialdemokraterna hävdar i vanlig ordning att utjämningen skapar rättvisa i samhället, men var finns rättvisan i att en miljonär i Filipstad får sänkt skatt men inte en sjuksköterska i Södertälje? Det skriver Erik Andersson och Patric Hamilton (M), Täby kommun.

Läs mer
16/6
2020
PROPOSITION

Proposition: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

11/6
2020

Östersunds KSO: De som betalar mest får minst – skatteklyftan måste slutas

DEBATT. Tyvärr har inte synen på betydelsen av svensk landsbygd avspeglat sig i den nationella politiken i allmänhet, eller i skattepolitiken i synnerhet. Jag förväntar mig nu att regeringen och samarbetspartierna fullföljer och sluter skatteklyftan helt, skriver Bosse Svensson (C), kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

Läs mer
15/5
2020
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

6/5
2020
BESLUT

Beslut: Inkomstskatt

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

23/4
2020
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Inkomstskatt

Skatteutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

3/4
2020
REMISS

Remiss: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

28/1
2020
SOU

DS: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Utredaren har överlämnat "Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)" till finansdepartementet.

2/5
2019
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

30/3
2019
BESLUT

Beslut: Regional tillväxtpolitik

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.