Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen
Ansvarigt departement: Finansdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

13/6
2019

Remiss: Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

20/3
2019

DS: Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen

Utredaren har överlämnat "Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen" till finansdepartementet.