Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

21/2
2021

LR: Modersmålsundervisningen behöver utvecklas – inte avvecklas

DEBATT. Alla kryphål som i dag ges till kommunerna måste täppas till och modersmålsundervisningen behöver regleras i timplanerna. Framtiden för modersmålen och minoritetsspråken är en politisk fråga som kräver handlingskraft, skriver Lärarnas riksförbund.

Läs mer
10/3
2020
REMISS

Remiss: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)

Sista datum att svara på remissen.

3/5
2019
SOU/DS

SOU: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)

Utredaren har överlämnat betänkandet "För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål" till utbildningsdepartementet.

23/5
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

Regeringen har tillsatt en utredning.