Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

15/11
2020
UTREDNING

Utredning: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, Dir. 2018:20

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

25/6
2020

Claphaminstitutet: Barns rättigheter måste gå först vid assisterad befruktning

DEBATT. Från och med i år är Barnkonventionen svensk lag. Vi måste låta barnets intresse komma före vuxnas önskemål, och det finns fortfarande många problem kring assisterad befruktning som inte blivit lösta. Det skriver tre företrädare för Claphaminstitutet.

Läs mer
20/2
2020

Utsatta barn omhändertas utan vetenskapliga metoder

OMHÄNDERTAGANDE. Antalet utsatta barn som behöver stöd av socialtjänst har ökat. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) finns stora metodskillnader i socialtjänstens arbete i Sverige. 

Läs mer
20/2
2020

Utsatta barn omhändertas utan vetenskapliga metoder

OMHÄNDERTAGANDE. Antalet utsatta barn som behöver stöd av socialtjänst har ökat. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) finns stora metodskillnader i socialtjänstens arbete i Sverige. – Vi behöver en nationell strategi, säger Juno Blom (L), talesperson i barnrättsfrågor.

Läs mer
10/4
2019

Debatt: Multiutsatta barn måste få förtroende för vuxna

DEBATT. Barn utsätts fortfarande för våld, därför måste vi se till att barnen kan bygga förtroende för vuxenvärlden. Särskilt de barn som är utsatta på många olika sätt, så kallad multiutsatthet, skriver Barnombudsmannen och generalsekreteraren för Stiftelsen allmänna barnhuset.

Läs mer
15/3
2018
UTREDNING

Kommittédirektiv: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

Regeringen har tillsatt en utredning.