Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

15/11
2019

Utredning: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, Dir. 2018:20

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

10/4
2019

Debatt: Multiutsatta barn måste få förtroende för vuxna

DEBATT. Barn utsätts fortfarande för våld, därför måste vi se till att barnen kan bygga förtroende för vuxenvärlden. Särskilt de barn som är utsatta på många olika sätt, så kallad multiutsatthet, skriver Barnombudsmannen och generalsekreteraren för Stiftelsen allmänna barnhuset.

Läs mer
15/3
2018

Kommittédirektiv: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

Regeringen har tillsatt en utredning.