Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Socialförsäkringsutskottet

7/2
2020

Fler kvinnor än män känner tvång att jobba längre

PENSIONSÅLDER. En ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft visar att kön, utbildning och ekonomi styr förutsättningen för att kunna pensionera sig eller tvingas jobba efter 65 års ålder. Leila Ali Elmi (MP) tror att sänkt normalarbetstid kan vara en lösning.

Läs mer
16/10
2019

Beslut: En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

8/10
2019

Betänkande: En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

28/6
2019

Debatt: "Vad ska du bli när du blir stor?"

DEBATT. Vi måste omvärdera synen på arbete. Under ett långt arbetsliv med flera karriärer och höjd pensionsålder måste vi tillvarata kompetens och erfarenhet, skriver Östsvenska handelskammaren och Företagarna Småland och Östergötland.

Läs mer
28/5
2019

Proposition: En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

3/5
2019

Remiss: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

Sista datum att svara på remissen.

29/3
2019

M: "Enbart genom arbete som vi tryggar framtida pensioner" 

DEBATT. Människor lever längre i dag och Pensionsgruppens reformer är nödvändiga. Men det behövs ännu fler åtgärder såsom lägre skatt, sänkta kostnader och bättre information, skriver Katarina Brännström (M), ledamot i Pensionsgruppen.

Läs mer
22/3
2019

Debatt (KD): Inför examensbonus och dubbelt skatteavdrag

DEBATT. Konsekvenserna av dagens pensionssystem är ohållbart, skriver politiska företrädare för Kristdemokraterna. Dubbelt jobbskatteavdrag och utökade möjligheter för äldre att få studiemedel är några förslag på åtgärder.

Läs mer
8/3
2019

V: Höj gärna pensionsåldern - men förbättra villkoren först

DEBATT. Genom att höja pensionsåldern börjar Pensionsgruppens förslag i fel ände. Forskning visar att de som tjänar minst lever kortast. Alltså behöver staten först förbättra arbetsmiljö, anställningar och införa arbetstidsförkortning, skriver Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson. 

Läs mer
6/3
2019

SD: Vi behöver ett mer flexibelt pensionssystem

DEBATT. Det svenska pensionssystemet bör vara mer flexibelt och anpassningspart till äldre med olika hälsa och arbetsförmåga. Därför är det en dålig idé att höja den generella pensionsåldern, skriver Sverigedemokraternas pensionspolitiska talespersoner.

Läs mer
1/3
2019

Debatt: Regeringens uppgörelse straffar de med sämst pension

DEBATT. Regeringen föreslår otillräckliga förslag kring garantipensionen och bostadstillägget. Dessutom kan Januariavtalets "modernisering" av arbetsmarknaden försämra arbetarnas villkor. Detta är att bestraffa dem som har det sämst, skriver partiledarna för Feministiskt initiativ.

Läs mer
8/2
2019

DS: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (DS 2019:2)

Utredaren har överlämnat "Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem" till socialdepartementet.

26/9
2018

Förslag på höjd pensionsålder

KORTNYTT. De som är 35 år i dag får räkna med att jobba till 70 års ålder, om Pensionsmyndighetens metod för pensionens riktålder går igenom.

Läs mer