Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

11/4
2019

"Grön skatteväxling – vägen till ett klimatsmart samhälle"

DEBATT. Liberalerna har anammat Parisavtalets princip om att förorenaren ska betala. Vi satsar på grön skatteväxling istället för att subventionera alternativ med tveksam effekt och därför stödjer vi de klimatskatteförändringar som regeringen nu har lagt fram, skriver Tina Acketoft (L).

Läs mer
9/4
2019

"Värmepumpar och fjärrvärme kompletterar varandra"

REPLIK. Svenska kyl- och värmepumpföreningens oro för att vi ser ett motsatsförhållande mellan värmepumpar och fjärrvärme är helt obefogad. Värmepumparna, liksom fjärrvärmen, är viktiga för omställningen av de sista procenten fossila bränslen inom uppvärmningssektorn, skriver vd:arna för Avfall Sverige, Energiföretagen och Energigas Sverige.

Läs mer
4/4
2019

"Kemikalieskatten motverkar cirkulär ekonomi"

DEBATT. Kemikalieskatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Regeringen måste nu backa från sitt förslag att höja skatten och istället göra en grundlig utvärdering, skriver Robert Lönn, Svenskt Näringsliv.

Läs mer
4/4
2019

"Orimligt att ställa värmepumpar mot kolkraft"

DEBATT. Det är absurt att ställa hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar, skriver Svenska kyl- och värmepumpföreningens Per Jonasson med anledning av diskussionen om att regeringens skatteförslag skulle öka användningen av värmepumpar och leda till en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen.

Läs mer
28/3
2019

"Ett förnybart elsystem behöver mer kraftvärme"

DEBATT. Energibolagen har redan lovat att avveckla sina kol- och naturgaseldade kraftvärmeverk. Därför borde inte högre skatt på fossil kraftvärme vara en prioriterad fråga för regeringen, utan villkoren för att investera i de anläggningar som ska ersätta de kol- och naturgaseldade kraftvärmeverken, skriver Svebios Gustav Melin och Karolina Norbeck.

Läs mer
26/3
2019

"Kemikalieskatten – grönklädd skatt på jobb och företagande"

DEBATT. Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten på elektronikvaror slår hårt mot svenska företag samtidigt som de positiva effekterna av skatten är mycket diffusa, skriver Svensk Handels Mats Hedenström och Magnus Nikkarinen.

Läs mer
19/3
2019

"Nya kraftvärmeskatter hotar storstädernas utveckling"

DEBATT. På kort tid ökar regeringen beskattningen på kraftvärme samt drar undan incitament för ny kraftvärme. Detta äventyrar det lokala kapacitetstillskottet i elnäten och kan skapa ett akut läge med totalstopp för nyanslutningar till elnätet och ökade utsläpp, skriver vd:arna för Energiföretagen Sverige, Stockholm Exergi, Göteborg Energi och Eon Sverige.

Läs mer
14/3
2019

"Fem klimatskadliga subventioner som bör tas bort"

DEBATT. Naturskyddsföreningen presenterar fem klimatskadliga subventioner som kan tas bort i höstbudgeten, bland annat stödet till fossilt bränsle i industrin, avsaknaden av bränsleskatter för inrikesflyget och föråldrade system för reseavdrag och bilförmån. Att åtgärda dessa kan utgöra stommen i den aviserade skatteväxlingen på 15 miljarder kronor i Januariavtalet, skriver ordförande Johanna Sandahl.

Läs mer
7/3
2019

"Därför innebär regeringens dieselförslag ökad klimatpåverkan"

DEBATT. Med ena handen uppmuntrar regeringen industrin att ställa om och hitta långsiktigt hållbara vägar för fossilfrihet. Med andra handen fäller man krokben för den utvecklingen, skriver Per Ahl, vd för gruvnäringens branschorganisation Svemin. 

Läs mer
6/3
2019
REMISS

Remiss: Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

14/2
2019

Kritiken mot grön skatteväxling möter mothugg

SKATTER. Regeringens förslag på höjda miljöskatter och slopade fossila subventioner möter kritik från gruv- och energibranschen. Men Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl kallar kritiken för "gnäll".

Läs mer
12/2
2019

Rask grön skatteväxling får kritik

SKATTER. Regeringens vill rivstarta den utlovade gröna skatteväxlingen – men möter motstånd. Både gruvbranschen och energibranschen kallar skattehöjningarna för kontraproduktiva.

Läs mer
8/2
2019
SOU/DS

DS: Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Utredaren har överlämnat "Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik" till finansdepartementet.