EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet
Ansvarigt departement: Justitiedepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

19/3
2019

Proposition: Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

17/1
2019

Lagrådsremiss: Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

25/1
2018

Remiss: EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet

20/11
2017

DS: EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (DS 2017:58)

Utredaren har överlämnat "EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet" till justitiedepartementet.