Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

16/10
2020
SOU/DS

SOU: Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Innovation som drivkraft – från forskning till nytta" till utbildningsdepartementet.

16/10
2020

Utredare: "Lärosätena är dåliga på att sprida kunskapen om resultaten"

DEBATT. Det bedrivs mycket viktig verksamhet vid lärosätena, men det är ytterst oklart hur resultaten av verksamheten implementeras hos näringsliv och offentlig sektor. Med utredningens förslag får vi ett system som visar på effekt och resultat på ett helt nytt sätt, skriver utredare Alf Karlsson.

Läs mer
24/10
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

Regeringen har tillsatt en utredning.