Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
Ansvarigt departement: Finansdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

6/5
2019

Remiss: Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Sista datum att svara på remissen.

22/2
2019

Förslag om korttidsstöd: “Alternativet är varsel om uppsägning”

BIDRAG. En ny utredning föreslår att det ska bli enklare för företag att få korttidsstöd när sysselsättningen tillfälligt går ner. Syftet är att göra svenska regler mer konkurrenskraftiga och att undvika arbetslöshet. Att erbjuda kompetensutveckling är ett av kraven.

Läs mer
18/2
2019

SOU: Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete" till finansdepartementet.

6/12
2018

Remiss: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

Sista datum att svara på remissen.

26/11
2018

"Statligt stöd för korttidsarbete snedvrider konkurrensen"

DEBATT. Regeringens utredare föreslår att företag med problem kan reducera lön och arbetstid för de anställda och att staten ger bidrag. Förslaget har starka drag av planekonomi och snedvrider konkurrensen, skriver företrädare för Medborgerlig samling.

Läs mer
15/8
2018

SOU: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete" till finansdepartementet.

15/2
2018

Kommittédirektiv: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Regeringen har tillsatt en utredning.