En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster
Ansvarigt departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

30/10
2020
REMISS

Remiss: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Sista datum att svara på remissen.

8/7
2020

TCO: Nya grupper på arbetsmarknaden får inte del av trygghetssystemen

DEBATT. Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Därför är det bra att en aktuell utredning föreslår att a-kassan ska breddas. Det gynnar exempelvis egenföretagare och kombinatörer, skriver Therese Svanström, TCO.

Läs mer
16/6
2020
SOU

SOU: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen" till arbetsmarknadsdepartementet.

22/2
2019

Regeringen: Tydligare regler för arbetslöshetsförsäkringen

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING. Regeringen håller med om Riksrevisionens slutsatser efter en granskning av arbetslöshetsförsäkringen. Men regelverken behöver förtydligas för att garantera likvärdighet.

Läs mer
26/2
2018
UTREDNING

Kommittédirektiv: En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

Regeringen har tillsatt en utredning.