En ändamålsenlig reglering för biobanker
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Socialutskottet

5/6
2019

PKU-registret ska omfatta fler än nyfödda

RIKSDAGSBESLUT. Reglerna för PKU-biobanken utökas så att även vävnadsprover från andra barn än nyfödda kan samlas in.

Läs mer
28/5
2019

Beslut: Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

9/5
2019

Betänkande: Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

Socialutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

2/4
2019

Proposition: Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

22/2
2019

Lagrådsremiss: Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

30/6
2018

Remiss: Framtidens biobanker

Sista datum att svara på remissen.

1/2
2018

Brottsutredare ska inte komma åt PKU-registret

BIOBANKER. PKU-registret och andra biobanker bör inte bli öppnad för vare sig brottsutredningar eller utredningar om föräldraskap, enligt utredaren Johanna Adami.

Läs mer
29/1
2018

SOU: Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Framtidens biobanker" till socialdepartementet.

1/6
2017

Biobank ska inte användas för faderskapsutredningar

BIOBANKER. Vävnadsprovet ur biobanker ska inte få användas till att fastställa fader- eller moderskap, anser biobanksutredaren Johanna Adami.

Läs mer
16/5
2017

SOU: För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker (SOU 2017:40)

Utredaren har överlämnat betänkandet "För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker" till socialdepartementet.

1/9
2016

Fler lämnar PKU-registret

BIOBANKER. I våras tillsatte regeringen en utredning som ska överväga om PKU-registret ska få användas vid brottsutredningar. Sedan dess har antalet personer som begärt utträde ur biobanken ökat.

Läs mer
7/6
2016

"Tanken på ett statligt DNA-register är skrämmande"

DEBATT. Regeringen överväger att blodprover från PKU-registret ska få användas i brottsutredningar. Det för tankarna till storebrorssamhällen och totalitära stater och är ett kontraktsbrott mot alla de som tillåtit att deras nyfödda barns blodprov sparas i biobanken, skriver EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Läs mer
7/6
2016

Regeringen om PKU-registret: Det är en öppen fråga

BIOBANK. Förra gången frågan om att ge polisen tillgång till PKU-registret började utredas ökade antalet personer som begärde utträde. Men regeringen betonar att man inte har tagit ställning.

Läs mer
31/5
2016

PKU-registret kan öppnas för brottsutredningar

INTEGRITET. Regeringen överväger att blodprover ur PKU-biobanken ska få användas i brottsutredningar och frågan ska nu utredas. Förra regeringen valde att stoppa just en sådan utredning i sista stund.

Läs mer
26/5
2016

Kommittédirektiv: En ändamålsenlig reglering för biobanker

Regeringen har tillsatt en utredning.