Budgetpropositionen för 2020
Ansvarigt departement: Finansdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen


Regeringens förslag till statens budget för 2020. Beslut om budgeten fattas under hösten 2019.

8/11
2019

Ramverket för ekonomin knakar redan efter 10 månader

FÖRDJUPNING. Frågan är inte om överskottsmålet kommer att skrotas utan hur det ska gå till, om man lyssnar till samarbetspartierna. Men Moderaterna vill ha kvar överskottsmålet som det är i dag.   

Läs mer
31/10
2019

Nilsson (S): Gör vården oberoende av hyrpersonal

REPLIK. Det ökade beroendet av hyrpersonal inom vården minskar förutsättningarna att få till stånd trygga vårdkontakter. Det är rimligt att företag som hyr ut sjukvårdspersonal inte är momsbefriade, skriver Kristina Nilsson (S).

Läs mer
11/10
2019

Symbolladdad skatt avskaffas av en minoritet

FÖRDJUPNING. Förhoppningen är att den slopade värnskatten nästa år ska leda till att höginkomsttagare ska arbeta mer. Men regeringen lyfter fram att ett slopande leder till ökade inkomstskillnader.

Läs mer
9/10
2019

Så vill KD, V, M och SD rita om vårdbudgeten

SKUGGBUDGET SJUKVÅRD. Av de fyra partier som lagt fram sina skuggbudgetar är det Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som har större tyngdpunkt på sjukvården. Det ena partiet vänder sig till patienterna, det andra till personalen.

Läs mer
8/10
2019

Partiernas utbildningsbudget – M vill minska 1,9 miljarder

BUDGET. Partierna utanför januariavtalet presenterar sina alternativ till regeringens budgetmotion. Här är vad de vill satsa på inom skolan.

Läs mer
2/10
2019

Forskare: Mer behövs om industrin ska nå nollutsläpp till 2045

DEBATT. Regeringens 600 miljoner till industriklivet är nödvändigt, men räcker inte för att nå nollutsläpp 2045. En klimat- och industripolitik där staten och andra offentliga aktörer koordinerar insatser på olika politikområden behövs, skriver sju forskare från Rise och Chalmers.

Läs mer
2/10
2019

KD går emot gamla vänner

KOMMENTAR. Kristdemokraterna vill behålla värnskatten och säger nej till den statliga skatterabatten till glesbygdskommuner. Som av en händelse är det de forna alliansvännerna C och L:s hjärtebarn.

Läs mer
20/9
2019

202 träd som skymmer skogen

KOMMENTAR. De flesta anser att det är ett korkat sätt att styra välfärden och regeringen har inlett ett arbete för att komma till rätta med problemet. Men 202 riktade statsbidrag avvecklas inte över en natt.

Läs mer
20/9
2019

Så mycket får försvaret av nästa års budget

BUDGET. Regeringen föreslår att det skjuts till närmare 5 miljarder nästa år på försvarsområdet. Armén får ta den största biten av kakan.

Läs mer
20/9
2019

Nu ska vårdmomsen utredas

BUDGETEN. Regeringen har redan tidigare lovat ett tillfälligt statsbidrag nästa år som ska kompensera för de ökade kostnaderna av den så kallade vårdmomsen. Nu följer regeringen upp med ett löfte om en utredning för att hitta en permanent lösning.

Läs mer
19/9
2019

Arbetet med rysk kärnsäkerhet ska halveras

BUDGETEN. Förtroende, relationer och långsiktighet är tre grundbultar i det svenska kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland, enligt Strålskyddsmyndigheten. Men i nästa års budget försvinner plötsligt en tredjedel av anslaget, för att året därpå halveras.

Läs mer
18/9
2019

L och C slår tillbaka mot grön skattekritik

BUDGET. Två nya skatter läggs till i regeringssamarbetets ”gröna skatteväxling”. Samtidigt sänks de samlade drivmedelsskatterna. Men hur långt man har kommit verkar inte vara helt klart bland de fyra partierna i regeringssamarbetet.

Läs mer
18/9
2019

C vill ändra miljömålen – inte öka anslagen

BUDGETEN. Anslagen i regeringens budget till skydd av värdefull natur är för låga om miljömålen ska kunna nås, enligt Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Men enligt Centerns ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström är det miljömålen som måste korrigeras.

Läs mer
18/9
2019

Liberal succé i budgeten

VINNARE. En socialdemokratiskt ledd regering sänker skatten med 13 miljarder. Det är Centerpartiet och Liberalerna som har dragit det längsta strået i budgetförhandlingarna den här gången.

Läs mer
18/9
2019

SSU vill att regeringen motverkar januariavtalets effekter

BUDGET. Socialdemokraternas ungdomsförbund står bakom januariavtalet. Men Philip Botström, förbundsordförande, menar att regeringen måste fokusera mer på områden utanför avtalet – för att kompensera vissa effekter i avtalet.

Läs mer
18/9
2019

Den blårödgröna budgetröran

KOMMENTAR. Dagens budget ska ses i sammanhanget av en budgetröra det senaste året där inte mindre än sex partier har satt sina avtryck.

Läs mer
18/9
2019

Twitterreaktioner på budgeten

SOCIALA MEDIER. Statsbudgeten har presenterats och reaktionerna på Twitter har inte låtit vänta på sig. Flera organisationer är kritiska till regeringens förslag.

Läs mer
18/9
2019

Ekström om budgeten – tvingas backa från skollöften

BUDGET. Riktade statsbidrag slås ihop under nästa år för att fler kommuner ska kunna söka. Samtidigt skjuter regeringen upp stora skolsatsningar och tvingas backa från vallöften.

Läs mer
18/9
2019

Proposition: Budgetpropositionen för 2020

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

18/9
2019

"Höstens budgetproposition kommer vara viktigare än på länge"

DEBATT. Många viktiga reformer för ökad konkurrenskraft och klimatomställning behöver påbörjas snarast. Men det måste ske utan att slå undan benen för företag och näringsliv i jakten på finansiering, skriver Paulo Silva och Mattias Keresztesi.

Läs mer
12/9
2019

MP: Nu måste BUP bli köfri

DEBATT. Det är hög tid att prioritera en tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri. Satsningar i höstbudgeten ska gå till att korta köer och förbättra vården för unga med psykisk sjukdom, skriver Karolina Skog (MP) och Lucas Henriksson.

Läs mer