Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

8/12
2020

Huvudmän oroliga för snäva tidsramen för nya ämnesbetyg

REFORM. Ett till betygssteg för underkänt är en stridsfråga bland remissinstanserna. Men huvudmännen är oroliga för den korta tidsramen som Betygsutredningen föreslår för att införa ämnesbetyg. 

Läs mer
3/12
2020
REMISS

Remiss: Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

Sista datum att svara på remissen.

10/11
2020

Skolverket ska bädda för ämnesbetyg redan innan remisstiden gått ut

BETYG. Nu ska Skolverket förbereda för ämnesbetyg, trots att remissvaren inte kommit in än. I uppdraget ingår också att underlätta för elever på yrkesprogram.

Läs mer
1/9
2020

Debatt: Svårt att se hur ämnesbetyg ska lösa problemen

DEBATT. Betygssättning har varit, är och kommer alltjämt att bli problematiskt. Nu menar Betygsutredningen att det ska bli en bättre överensstämmelse mellan vad eleverna kan och betygen. Det är inte lätt att se hur det ska gå till, skriver Åsa Morberg, docent i didaktik.

Läs mer
25/8
2020

LR: Utredningen missar unik möjlighet – ta tag i fifflet

DEBATT. Flera förslag i Betygsutredningen är bra, men tyvärr går den inte till botten med ett av problemen i svensk gymnasieskola, nämligen att alla elever inte får den undervisningstid som de har rätt till. Det skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.

Läs mer
18/8
2020

Betygsutredningen vill stävja inflation – Ekström osäker

UTREDNING. Ämnesbetyg, examensprov och kapade formuleringar i läroplanen föreslås åtgärda flera problem med dagens betygssystem. Men utbildningsministern är osäker på om betygsinflation kan stävjas utan att förändra skolvalet.

Läs mer
17/8
2020

Överblick: Ämnesbetyg på ingång och SVT förbjuder Tiktok

ÖVERBLICK. Utredning föreslår att ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg. Omstartskommissionen levererar rapport. Frågan om munskydd är fortsatt het. Och så förbjuder SVT appen Tiktok i företagets tjänstemobiler. Läs Altingets överblick.

Läs mer
17/8
2020
SOU/DS

SOU: Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper" till utbildningsdepartementet.

15/6
2020

KDU-topp: Slopa det orättvisa betygssystemet

DEBATT. Vårt nuvarande system med kursrelaterade betyg fungerar inte. De oschyssta villkor som eleverna har haft denna termin hade inte varit lika avgörande om vi haft ämnesrelaterade betyg, skriver KDU:s Nike Örbrink.

Läs mer
27/4
2020

Betygsutredningen får förlängd tid – för andra gången

UTREDNING. Särskilde utredaren Jörgen Tholin leder Betygsutredningen som skulle ha redovisats i slutet på maj.

Läs mer
24/4
2020

Betygsutredningen får förlängt – för andra gången

Särskilde utredaren Jörgen Tholin leder Betygsutredningen som skulle ha redovisats i slutet på maj.

Läs mer
16/4
2020

Stenkvist (SD): Sluta dölj problemen med betygsinflation

SLUTREPLIK. Det är ett uppenbart problem när vissa kommuner sticker ut för att betygssättningen inte sker på rätt sätt. Malmös skolpolitiker borde ägna sig åt att lösa problemen i stället för att försöka dölja dem, skriver Robert Stenkvist (SD). 

Läs mer
7/4
2020

Replik: Vi måste ha förtroende för lärarnas förmåga att sätta betyg 

REPLIK. Det finns många förklaringar till varför elevers slutbetyg skiljer sig från resultaten på de nationella proven. I många fall är det rent av rimligt att betygen sätts högre, skriver Liberalernas Sara Wettergren, Malmö stad. 

Läs mer
19/3
2020

Stenkvist (SD): Kommunerna bryter mot lagen i betygsättningen

DEBATT. Det är vanligare att elever får högre slutbetyg än vad som motsvaras av resultat på de nationella proven. Botkyrka och Malmö har så pass dålig korrelation mellan de två att man med fog kan påstå att kommunerna inte följer lagen helt enkelt. Det skriver Robert Stenkvist (SD).

Läs mer
19/8
2019

Ekström (S) tar tag om JA – dags för betygspunkterna

REFORM. Nu tar departementet tag i flera punkter om skolan i Januariavtalet. Betygskriterier ska strykas ned och slutbetyget ska kunna kompenseras till högre – trots lågt betyg i delmoment.

Läs mer
26/4
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

Regeringen har tillsatt en utredning.