Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

17/4
2020

Inget skarpt uppdrag till ny utredning om km-skatt

EUROVINJETT. Den politiskt kontroversiella frågan om beskattning av tunga vägtransporter har tagit ett steg framåt. Men den utredning som regeringen nu har tillsatt ska inte lämna några skarpa förslag på en lösning.

Läs mer
16/1
2019

Åkeribranschen vill ha kilometerskatt

STYRMEDELSSTRID. Åkeribranschen har enats om sin färdplan för att uppnå fossilfrihet, åtta månader efter ursprunglig deadline. Orsaken är bland annat en intern konflikt kring hur organisationen ska se på kilometerskatten.

Läs mer
30/8
2018

Oklar framtid för regeringens km-skatt

VÄGSLITAGEAVGIFT. Det är fortsatt inte säkert om regeringens löfte att läggas fram ett förslag innan valet kan bli verklighet.

Läs mer
19/6
2018

SD svänger om kilometerskatten

EUROVINJETT. Regeringens linje för en avståndsbaserad skatt på den tunga lastbilstrafiken får stöd från Sverigedemokraterna. Men för att ge full uppbackning kräver partiet vissa förändringar i förslaget.

Läs mer
28/5
2018

Bolund: Kilometerskatten kommer i höst

KORTNYTT. Regeringen planerar att lägga fram ett lagförslag med en kilometerskatt i höst, enligt finansmarknadsminister Per Bolunds (MP) besked till Altinget.

Läs mer
28/5
2018

Kilometerskatten får draghjälp från parlamentet

VÄGSLITAGE. Trots motstånd i Sverige ökar trycket på EU-nivå för att det framöver ska vara kilometerskatter som gäller för att sätta ett pris på vägtrafiken.

Läs mer
20/3
2018

Transportföretagen: "Sanningens minut om kilometerskatten"

DEBATT. Regeringen måste klargöra om den nya skatten på lastbilstransporter ska ersätta befintliga skatter eller läggas ovanpå, skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen. 

Läs mer
13/2
2018

Kilometerskatten fortfarande vid liv

KORTNYTT. Regeringens ambition är fortsatt att hinna lägga fram ett omarbetat förslag på en vägslitageavgift för tunga transporter. "Jag tror att det kommer att komma under våren" säger klimatminister Isabella Lövin.

Läs mer
20/9
2017

Budgeten som ska rubba våra trafikmönster

BUDGET. Vi ska flyga mindre, elcykla mer och ta bussen till jobbet istället för bilen. Dessutom har regeringen långt ifrån gett upp kilometerskatten för lastbilar.

Läs mer
28/2
2017
SOU/DS

SOU: Vägskatt (SOU 2017:11)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Vägskatt" till finansdepartementet.

10/10
2016

"Kilometerskatten en kvarnsten för företag i norr"

DEBATT. Det är självbedrägeri att tro att man kan införa en kilometerskatt och samtidigt ha kvar jordbruk och jordbrukets förädlingsföretag i hela landet, skriver Pelle Sallin, skogs- och livsmedelsföretagare i Jämtland. Politikerna måste avstå skatten om svensk livsmedelsproduktion och landsbygd ska överleva. 

Läs mer
7/5
2015
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar

Regeringen har tillsatt en utredning.