Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

19/3
2019

Proposition: Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.