Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna
Ansvarigt departement: Finansdepartementet
Ansvarigt utskott: Finansutskottet

 • Kommittédirektiv

  DS

  SOU

  Remiss

  Lagrådsremiss

  Proposition

  Utskottsbetänkande

  Beslut

27/11
2018

"Stoppa AP-fondernas investeringar i fossila bränslen"

DEBATT. Trots folkets vilja, politikernas vilja och vetenskapens bevisföring blir det inget förbud mot fossila investeringar när riksdagen på onsdagen beslutar om hur AP-fonderna ska placera svenskarnas pensionspengar, skriver organisationerna Greenpeace och Fossil Free.

Läs mer
15/11
2018

Betänkande: Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Läs mer
26/6
2018

Proposition: Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

Läs mer
24/5
2018

Lagrådsremiss: Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Läs mer
26/10
2017

Remiss: Ändrade regler för Första‒Fjärde AP-fonderna

Sista datum att svara på remissen. 

Läs mer
7/7
2017

DS: Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna (Fi2017/02972/FPM)

Utredaren har överlämnat "Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna" till finansdepartementet.

Läs mer