Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Socialutskottet

19/3
2019

Proposition: Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

2/7
2018

Lagrådsremiss: Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

8/3
2018

Beslut: En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

31/10
2017

Remiss: Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Sista datum att svara på remissen. 

7/6
2017

SOU: Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Reglering av alkoglass m.fl. produkter" till socialdepartementet.

30/9
2016

Kommittédirektiv: Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor

Regeringen har tillsatt en utredning.