Stor oro för trafficking av ukrainska flyktingar – ny rapport från Nod

Flera civilsamhällesorganisationer efterlyser en nationell stödtelefon för frågor om människohandel. Det framgår av en rapport som Nod publicerar i dag. ”Det finns till exempel en önskan om att det europeiska numret för brottsofferstöd ska användas i högre utsträckning och fungera som en sorts hubb”, säger Karin Neuhaus, kanslichef på Nod.

I två färska rapporter från Nod berättar organisationer om sina erfarenheter från sitt arbete i krissituationer. Främst den senaste tiden, då många har tvingats fly på grund av Rysslands krig mot Ukraina. 
I två färska rapporter från Nod berättar organisationer om sina erfarenheter från sitt arbete i krissituationer. Främst den senaste tiden, då många har tvingats fly på grund av Rysslands krig mot Ukraina.  Foto: Claudio Bresciani/TT
Anders Gustafsson

Dagens så kallade lägesbild från Nod – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och civilsamhället, kompletterar en liknande som släpptes nyligen. Båda handlar om hur civilsamhället tar sig an de flyktingar som kommer i kölvattnet av Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. Medan fokus i den senaste ligger på risken för trafficking, så berör båda vilka lärdomar som har gjorts efter flyktingmottagandet 2015.