SCB: Antalet organisationer ökade under 2020 – trots pandemin

Ny statistik från SCB ger, tillsammans med MUCF:s och Volontärbyråns rapporter, indikationer på hur pandemin har påverkat civilsamhället. ”Vi noterar särskilt att antalet organisationer ökade under 2020, däremot vet vi inte varför”, säger Daniel Wester, statistiker på SCB.

Medan många organisationers verksamheter begränsades av pandemin, ställde andra genast om och hjälpte utsatta. Som här i Höllviken, där Röda korset och Svenska kyrkan startade projektet ”Handlingskraft”, för att hjälpa riskgrupper att handla mat. Nu visar statistik från SCB att antalet organisationer ökade under 2020, jämfört med året före. Från vänster: Christina Dongas, Micke Kinning och Gustav Rosqvist. (Arkivbild)
Medan många organisationers verksamheter begränsades av pandemin, ställde andra genast om och hjälpte utsatta. Som här i Höllviken, där Röda korset och Svenska kyrkan startade projektet ”Handlingskraft”, för att hjälpa riskgrupper att handla mat. Nu visar statistik från SCB att antalet organisationer ökade under 2020, jämfört med året före. Från vänster: Christina Dongas, Micke Kinning och Gustav Rosqvist. (Arkivbild)Foto: Johan Nilsson/TT
Anders Gustafsson

Att pandemin har drabbat det civila samhället hårt är de flesta överens om. Men paradoxalt nog visar Statistiska centralbyrån (SCB) i sin nyutkomna delrapport för 2020 att antalet organisationer i Sverige ökade till 260 506 under pandemins första år – från 256 657 under 2019.

Samma tendens gäller de ideella föreningarna, den vanligaste juridiska organisationsformen. Under 2019 försvann 6 500, så få hade nog förväntat sig att de skulle bli fler när covid spreds påföljande år. Ändå var det vad som skedde, enligt SCB. När 2020 var slut så hade de ökat i antalet, till 161 843. Från att ha varit 159 298 året efter.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.