Debatt

M: ”Det är inte humant att bara öppna gränserna”

De som kommer hit måste få en verklig chans att komma in i samhället. Därför måste Sverige frysa kvotflyktingmottagandet en tid för att kunna ta emot flyende från Ukraina. Det skriver Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M) i en replik.

”Migrationsverkets huvudscenario är att 76 000 personer från Ukraina kommer att söka skydd i Sverige fram till halvårsskiftet”.
”Migrationsverkets huvudscenario är att 76 000 personer från Ukraina kommer att söka skydd i Sverige fram till halvårsskiftet”. Foto: Claudio Bresciani/TT
Maria Malmer Stenergard
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jennifer Vidmo, Actionaid, kritiserar Moderaternas förslag om att under en tid frysa kvotflyktingmottagandet, för att fokusera på mottagandet av krigsflyktingar från Ukraina. Vidmo menar att Sverige ”måste vara bättre än så”.

Läs också

42 000 asylsökande per år

Att det finns allvarliga problem i världen är alldeles uppenbart. Vidmo lyfter ett antal exempel i sin artikel och det är självklart omöjligt att inte beröras av dessa. Samtidigt har Sverige sedan 2014 tagit emot cirka 42 000 asylansökningar per år. Under samma period har vi såväl tagit emot som beviljat uppehållstillstånd till dubbelt så många asylsökande som Danmark, Norge och Finland tillsammans. Likaså har vi tagit emot 31 000 kvotflyktingar. 2015 tog Sverige emot 12 procent av det totala antalet asylsökande i EU, vilket gjorde oss till andra största mottagarland sett till andel per capita.

Till detta kan läggas att Sverige har en mycket stor biståndsbudget. Under de tre senaste åren har Sverige gett sammanlagt nära 146 miljarder kronor i internationellt bistånd.

Samtidigt som Vidmos artikel visar på att många människor av olika skäl befinner sig i nöd, så sätter den också fingret på den uppenbara problematiken: behoven är i praktiken oändliga. En slutsats är att inget land kan göra allt men alla kan – och bör – göra något. Och med detta sagt: Sverige tar, och har tagit, ett stort humanitärt ansvar. Sett till integrationskapacitet har Sverige uppenbarligen tagit ett större ansvar än vi klarat av. Det är i praktiken inte att ta fullt ansvar. Det är inte humant att bara öppna gränserna, vi måste också se till att de som kommer hit får en verklig chans att komma in i samhället på riktigt.

Kvotbaserat asylsystem är framtiden

Just nu pågår ett krig i Sveriges närhet. Människor flyr från kriget i Ukraina och allt fler kommer till Sverige. Enligt FN kan så många som tio miljoner ukrainare vara på flykt. Fyra miljoner har hittills lämnat landet medan andra är kvar, på flykt i sitt eget land.

Sett till integrationskapacitet har Sverige uppenbarligen tagit ett större ansvar än vi klarat av. 

Migrationsverkets huvudscenario är att 76 000 personer från Ukraina kommer att söka skydd i Sverige fram till halvårsskiftet. Migrationsverkets övre scenario innebär att 212 000 personer kan komma till Sverige under samma period. Oavsett vilket scenario som blir verklighet så är regeringens hållning att väldigt många människor kommer att komma till Sverige. Genom att frysa mottagandet av kvotflyktingar så frigörs resurser för såväl kommuner som Migrationsverket.

Moderaterna vill i framtiden se ett kvotbaserat asylsystem, så att Sverige och andra länder kan prioritera att hjälpa dem med störst behov. Tyvärr är vi inte där än och politik handlar ofta om prioriteringar och målkonflikter. Så även denna gång.

”En tuff men nödvändig prioritering”

Det är inget enkelt val men Sverige behöver frysa kvotflyktingmottagandet en tid för att klara situationen med de flyende från Ukraina. Det är en tuff men nödvändig prioritering givet situationen. Sverige får inte upprepa misstagen från 2015. Ett ordnat mottagande gagnar landets kommuner och inte minst de som flyr till vårt land.

Läs tidigare inlägg i debatten

Låt inte Ukraina göra att vi glömmer bort resten av världen

Vi ska kliva fram och hjälpa ett attackerat Ukraina. Samtidigt som vi gör det, behöver vi också kliva fram och hjälpa andra som söker skydd samt förebygga och minska andra konflikter och svältkatastrofer. Det skriver Jennifer Vidmo, generalsekreterare Actionaid Sverige.

Nämnda personer

Jennifer Vidmo

Generalsekreterare Actionaid Sverige
Master i humaniora (Stockholms uni. 2001)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget