De rika ländernas klimatsvek: Här är bovarna

Det står klart är att de rika länderna inte uppfyllt sitt löfte om klimatfinansiering till de fattiga länderna. Däremot är det inte lika tydligt vilka länder som inte har bidragit, vilket delvis beror på bristande transparens. ”Det bidrar till tillitsproblemen”, säger Julie Bos vid WRI.

Även om EU som grupp sticker ut som en av parterna som bidrar mest till klimatfinansieringsmålet, är det flera medlemsländer som inte drar sitt strå till stacken, enligt flera analyser. <br>
Även om EU som grupp sticker ut som en av parterna som bidrar mest till klimatfinansieringsmålet, är det flera medlemsländer som inte drar sitt strå till stacken, enligt flera analyser.
Foto: Laurie Dieffembacq/Europaparlamentet
Jacob Hederos

Det är först nästa år som redovisningen ska vara klar. Men redan nu konstaterar de flesta inblandade parterna: De rika länderna inte har levererat på sitt 100-miljardersåtagande från klimatmötet i Köpenhamn år 2009.

Som en konsekvens har flera länder sagt att tilliten grusats mellan utvecklingsländerna och den rikare delen av världen. Indien har direkt sagt att de håller tillbaka nationellt höjda klimatmål tills dess att de rikare länderna tar sitt ansvar.

Det finns ingen ”fair share”. Det har diskuterats vid tillfällen hur den skulle kunna se ut, men nej.

Kristina Åkesson, Finansdepartementet
Vilka är det då som främst bidragit till den uppkomna situationen? Svaret är egentligen omöjligt att ge, i och med att de utvecklade länderna inte enats om en ansvarsfördelning.

– Det finns ingen ”fair share”. Det har diskuterats vid tillfällen hur den skulle kunna se ut, men nej. Men oavsett vilken metod man än hittar på, så tror jag att EU gör vad vi ska. Men vi säger inte att ”den här andelen är vår”, säger Kristina Åkesson som arbetar med klimatfinansieringsfrågor på finansdepartementet.

Från EU:s finansministrar var dock budskapet tydligt när slutsatser inför klimatmötet antogs i veckan: Fler borde göra mer.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00