5 oktober 2022 - 6 oktober 2022
Konferens: Samhällsbyggnadsdagarna

KONFERENS. Samhällsbyggnadsdagarna 2022 vänder sig särskilt till dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i länets kommuner. Här får du tillfälle att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och hämta inspiration kring aktuella frågor inom planering och byggande.

Länsstyrelsen i Norrbotten