2 januari 2023
Remiss: Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)

Sista datum att svara på remissen.