28 oktober 2022
Remiss: Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)

Sista datum att svara på remissen.