SKR vill att fler kommuner ska få göra Lantmäteriets jobb

Nio kommuner har ansökt hos regeringen om att bilda en egen lantmäterimyndighet, men bara en har fått ja. 2018 gjorde SKR en hemställan om att fler kommuner ska få ta över lantmäteriuppdraget, men hittills har inget hänt. Nu skickar man en ny skrivelse och hoppas på nästa regering. 

Många kommuner har begränsat med förrättningsärenden, andra har högt exploateringstryck.
Många kommuner har begränsat med förrättningsärenden, andra har högt exploateringstryck. Foto: Katinka Igelberg/Lantmäteriet
Sanna Rayman

”Låt kommuner få ansvaret för byggprocessen”, uppmanade dåvarande SKR-ordföranden Lena Micko i SvD 2018 och menade att långa köer på Lantmäterimyndigheten utgör ett krokben för kommunernas byggbehov.

Önskemålet framställdes i samband med att SKR 2018 gjorde en hemställan till regeringen om att fler kommuner skulle tillåtas att starta egna lantmäterimyndigheter. Den möttes dock inte med några åtgärder för att lösa problemen, menar organisationen, som nu gör en skrivelse om samma sak och sätter sitt hopp till nästa regering.