Så stort kan nästa regerings reformutrymme bli 

Sverige går in i en lågkonjunktur. Det slår mot de offentliga finanserna. Men Ulf Kristerssons regering kommer troligen ändå att ha runt 25–30 miljarder kronor för ofinansierade utgifter i budgeten.

Ulf Kristerssons regering ser ut att få utrymme för ofinansierade åtgärder. Men då riskerar andra mål i ramverket att missas.
Ulf Kristerssons regering ser ut att få utrymme för ofinansierade åtgärder. Men då riskerar andra mål i ramverket att missas. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Johan Manell

En sjunkande BNP-tillväxt, ett försvagat offentligt finansiellt sparande och ett överskridet utgiftstak, spår Ekonomistyrningsverket (ESV) för nästa år, redan innan nästkommande budget är medräknad.

Men det är inte lika dystert som det kanske låter på pappret. Trots att det finansiella sparandet försvagas är det i balans. Och viktigare, det strukturella sparandet tror ESV kommer att ligga en bra bit över nivån på överskottsmålet.