EU-parlamentet: Alla nya byggnader måste vara klimatneutrala senast 2028

Parlamentet har röstat för ett reviderat direktiv som fastställer minimikrav för energiprestanda i både nya och befintliga byggnader. ”Byggnaderna har länge underskattats i klimatkampen och i säkerhetspolitiken”, säger liberalernas huvudförhandlare Morten Helveg.

"Detta är
en tillväxtstrategi för Europa som kommer att skapa hundratusentals lokala
arbetstillfällen av god kvalitet inom byggnads-, renoverings- och
förnybarhetsbranschen" argumenterade huvudrapportören Cieran Cuffe.<br>
"Detta är en tillväxtstrategi för Europa som kommer att skapa hundratusentals lokala arbetstillfällen av god kvalitet inom byggnads-, renoverings- och förnybarhetsbranschen" argumenterade huvudrapportören Cieran Cuffe.
Foto: Alain Rolland © European Union 2023 - Source : EP

Tre av fyra byggnader i EU håller inte värmen tillräckligt bra och slösar bort energi. Det vill EU ändra på med ett reviderat byggdirektiv för att öka renoveringarna. Det reviderade byggnadsprestandadirektivet röstades igenom på tisdagen.

Om det är upp till parlamentet måste alla nya byggnader vara utsläppsfria senast 2028. Befintliga byggnader ska minst ha energimärkning D före utgången av 2033 och för offentligt ägda fastigheter som inte används för bostadsändamål måste de göras ännu tidigare.

Direktivet ställer också krav på solcellsanläggningar och laddningsstationer i byggnader där det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, samtidigt som det införs ett förbud mot förbränning av fossila bränslen senast 2035.

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00