Debatt

”Vindkraftsamordnarna borde återinsättas i tjänst”

Det är oklart av vilka skäl som vindkraftsamornarnas uppdrag avslutades och vem det är som kommer att ta över dessa viktiga uppgifter. Samordnarna borde återinsättas i tjänst och få tjänstgöringsgraden utökad, skriver Ola Johansson (C).

”Det är bekymmersamt när allt fler kommuner fattar principbeslut som stoppar vindkraft, eller använder sitt veto för att blidka den folkopinion man själv har piskat upp.”
”Det är bekymmersamt när allt fler kommuner fattar principbeslut som stoppar vindkraft, eller använder sitt veto för att blidka den folkopinion man själv har piskat upp.”Foto: Johan Nilsson/TT
Ola Johansson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den energipolitiska debatten i dag handlar om höga elpriser, elprisområden och en befarad effektbrist. Problemen är akuta och det finns en vilja från samtliga partier att kompensera för höga elpriser. Men det räcker inte att dela ut pengar till hushållen. Lösningar måste fram både på kort- och lång sikt. Arbetstillfällen skapas av industrietableringar som förväntar sig att grön och förnybar el i ledningarna. Fordonsflottan ska ställas om. Privatbilister står i kö för elbilspremier och samtliga av landets stadsbussar som laddas upp under natten får inte stå med urladdade batterier när människor vill komma till jobb och skola.

Kärnkraften kommer behövas också i framtiden. Vattenkraften står inte bara för lejonparten av vårt elbehov. Den reglerar också tillgången på el som varierar över årstider och dygnets timmar. Vindkraften bidrog under år 2020 med 16 procent i genomsnitt. Potentialen är minst det dubbla, förutsatt att planerade projekt kan genomföras. Det är bekymmersamt när allt fler kommuner fattar principbeslut som stoppar vindkraft, eller använder sitt veto för att blidka den folkopinion man själv har piskat upp. Då behövs dialog och samtal mellan de berörda kommunerna, företag och myndigheter för att få de nödvändiga tillstånden att börja bygga.

”Oklart av vilka skäl”

Med ett tack och besked om uppsägning avslutades vid årsskiftet de fyra statliga vindkraftsamordnarnas arbete. Samordnarna som delat lika på en heltidstjänst har fungerat som en oberoende part till vilken myndigheter, regioner, kommuner och projektörer kunnat vända sig till för att lösa knutar och komma vidare, med den för landet så viktiga utbyggnaden av fossilfri och förnybar elproduktion.

Inte sällan är dessa parter på kollisionskurs.

Det är oklart av vilka skäl som samordnarnas uppdrag avslutades och vem det är som nu kommer att ta över dessa viktiga uppgifter. Därför ställde jag till Khashayar Farmanbar (S) frågan: ”Vem är ansvarig för beslutet att avveckla de fyra nationella vindkraftsamordnarna, varför det har skett och vem kommer nu att överta rollen att samordna myndigheter, aktörer och lokala intressen vid projektering och genomförande av vindkraftsutbyggnad?”

Under interpellationsdebatten fredagen den 4 februari, gavs det inga andra besked än att ”överlappande myndigheter” ska sköta kontakterna mellan aktörer, länsstyrelser, andra myndigheter och kommuner. Utvecklingen påstods ha sprungit ifrån behovet av samordning och att ansvaret för det ska framöver läggas på regering, myndigheter och branschorganisationer. Inte sällan är dessa parter på kollisionskurs.

Återinsätt vindkraftsamordnarna

Projekten är större, komplexare, prövningar tar längre tid och möts av ett lika stort motstånd nu som tidigare. Skillnaden är att vi i dag fäster en större tilltro till att de vindkraftsplaner som finns i dag ska bidra i högre grad till vår framtida elförsörjning när den installerade effekten fördubblats till 2040. Därför borde vindkraftsamordnarna återinsättas i tjänst och helst få tjänstgöringsgraden utökad.

Nämnda personer

Khashayar Farmanbar

Entreprenör och tidigare energi- och digitaliseringsminister (S)
fil. kand datavetenskap (Luleå tekniska uni., 2000) och kandidatexamen industriell marknadsföring (Luleå tekniska uni., 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00