Debatt

Vidga tobaksfria dagen till att bli den nikotinfria dagen

Varje år den 31 maj uppmärksammans WHO:s tobaksfria dag. Nu måste perspektiven breddas. Dagen bör i stället kallas för den nikotinfria dagen. Det skriver Agneta Alderstig, förbundsordförande för VISIR. 

Snus och e-cigaretter bidrar till att öka den totala andelen personer som är beroende av nikotin, skriver debattören.
Snus och e-cigaretter bidrar till att öka den totala andelen personer som är beroende av nikotin, skriver debattören.Foto: Swedish Match pressbild
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Årets kampanj lyfter särskilt tobaksindustrins ansträngningar till ”greenwashing”, det vill säga, att tvätta sitt rykte och sina produkter genom att marknadsföra sig som miljövänligt. Tobaksproduktionen sker i huvudsak i låg- och medelinkomstländer, de länder som har sämst förutsättningar att hantera en miljöpåverkan, medan vinsterna hamnar hos multinationella tobaksföretag baserade i höginkomstländer.

Att tobaksbolagen på det här sätter justerar sina produkter för att fortsätta lura in nya nikotinister i ett hälsofarligt beroende måste mötas genom att politiken och samhället i övrigt breddar perspektivet.

Agneta Alderstig, VISIR

Att odla tobak krävs enorma resurser som bidrar till skogsskövling, utarmade jordar, vattenbrist och klimatförändringar. Dessutom kräver tobaksodlingarna stora mängder bekämpningsmedel. Ett annat stort problem är cigarettfimpar och snus som slängs på gator, torg och stränder. Fimpen är det vanligaste skräpet. Fimpen innehåller plast och gifter och som ofta slängs på marken och åker lätt ner i dagvattenbrunnar och ut i havet.

Vita snuset lika beroendeframkallande

Allt fler slutar röka och allt färre nyrekryteras till att röka traditionella cigaretter. Tobaksindustrin inser att man för att möta den utvecklingen måste lansera nya tobaks- och nikotinprodukter.

En sådan ny produkt är det tobaksfria vita snuset, som med mycket hög nikotinhalt snabbt gör de som provar produkten beroende. Nikotinhalten i det vita snuset kan vara upp till 50 milligram per gram, att jämföra med att vanligt snus innehåller ungefär 8 milligram per gram.

Bolagen försöker kringgå lagen

Utvecklingen med tobaksfria produkter som innehåller nikotin är ett exempel på hur tobaksproducenterna rör sig allt mer från ett växtbaserat nikotin till syntetiskt nikotin. Detta för att kringgå tobakslagen. I USA kommer det syntetiska nikotinet att behandlas som tobaksprodukt efter den lagändring som gjordes den 11 mars i år och den mexikanska regeringen meddelade på tobaksfria dagen den 31 maj att Mexiko förbjuder försäljning av e-cigaretter och andra liknande produkter eftersom de anser att e-cigaretter inte är ett säkert alternativ till tobaksrök.

Man kan anta att det är mer lönsamt att tillverka syntetisk nikotin i laboratorium. Det behövs ingen odlingsbar mark, man är oberoende av väder och årstider. Förmodligen kommer metoderna vid framställning av syntetiskt nikotin i laboratorium att förfinas så att ett renare och starkare nikotin kan skapas. Det syntetiska nikotinet är precis lika beroendeframkallande och lika farligt som om nikotinet kom från tobaksplantan.

Dags att bredda perpektivet

För att ytterligare tilltala unga och mindre vana rökare så förses tobak- och nikotinprodukter med smaktillsatser som exempel vis vanilj, jordgubbe och melon. Ungdomar uppfattar dessutom e-cigaretter och snus med fruktsmak som mindre skadliga för hälsan än e-cigaretter och snus med tobakssmak.

En reglering och begränsning av smaktillsatser av e-cigaretter och snus skulle därför med största sannolikhet påverka unga att minska användandet av dessa produkter. Snus och e-cigaretter bidrar till att öka den totala andelen personer som är beroende av nikotin. Vitt snus och nikotinprodukter är särskilt populära bland unga. Det finns ett behov av ytterligare kunskap och reglering när det gäller smaktillsatsernas roll.

Att tobaksbolagen på det här sätter justerar sina produkter för att fortsätta lura in nya nikotinister i ett hälsofarligt beroende måste mötas genom att politiken och samhället i övrigt breddar perspektivet. Därför är det dags att göra tobaksfria dagen till nikotinfria dagen.  


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00