Debatt

"Vi vill se direkt inkomstbortfallsstöd av dansk modell"

DEBATT. Regeringens åtgärdspaket har inte varit tillräckliga. Utan inkomstbortfallsstöd försvinner hundratals små livsmedelsföretag och tusentals jobb, skriver Björn Hellman och Stefan Fritzdorf.

Inom livsmedelsindustrin har coronakrisen slagit allra hårdast mot konditorier, bagerier samt destillerier, bryggerier, charkuterier och konfektyrtillverkare, skriver debattörerna. 
Inom livsmedelsindustrin har coronakrisen slagit allra hårdast mot konditorier, bagerier samt destillerier, bryggerier, charkuterier och konfektyrtillverkare, skriver debattörerna.  Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Björn Hellman
Vd, Livsmedelsföretagen
Stefan Fritzdorf
Vd, Vivels konditori och ledamot, Svenskt näringslivs SME-kommitté


Inom livsmedelsindustrin har coronakrisen slagit allra hårdast mot konditorier och bagerier samt företag med försäljning till hotell och restaurang, såsom destillerier, bryggerier, charkuterier och konfektyrtillverkare.

Bokstavligt talat över en natt tappade många av dessa företag mellan 50 och 80 procent av sin försäljning. Livsmedelsföretagen har sedan tidigare förordat inkomstbortfallsstöd. Givet det extrema läget vill vi nu se direkt inkomstbortfallsstöd av dansk modell.

En fullständig orkan

I vår senaste medlemsundersökning räknar småföretagen med att de kommande veckorna tvingas korttidspermittera 40 procent av sin samlade personalstyrka, säga upp 12 procent och varsla ytterligare 8 procent om uppsägning. Den svenska livsmedelsindustrin har i modern tid aldrig varit i närheten av den här sortens siffror.

För att hjälpa svenska företagare har regeringen lanserat en rad åtgärdspaket vilka bland annat givit möjlighet till korttidspermittering, lån och anstånd med skatteinbetalning. Åtgärderna har varit nödvändiga och lovvärda. De har dock inte varit tillräckliga. Det företagen upplever nu är inte en storm, det är en fullskalig orkan, och åtgärderna måste vara därefter.

Ytterligare åtgärder behöver

Vi anser att den danska modellen – som snabbt och med precision riktar stöd så att företag med störst behov också får den största hjälpen – fungera som förebild för Sverige.

I Sverige kan de statliga stödåtgärderna maximalt täcka 31 procent av stilleståndskostnaderna för företag som inte kan bedriva sin verksamhet, resterande 69 procent måste fortsatt betalas av företaget. I en lågmarginalbransch, som livsmedelsindustrin, har mindre företag i bästa fall en buffert som gör att de kan överleva några veckor.

Vår medlemsenkät visar tydligt att företagen behöver ytterligare stödåtgärder för att fortsätta betala sina hyror och ge sin personal lön. Annars kommer i övrigt sunda och uppskattade livsmedelsföretag i hela landet att inom kort försättas i konkurs och tusentals jobb att gå förlorade.

Den danska modellen

Stefan Fritzdorf, vd för Vivels konditori och ledamot i Svenskt näringslivs SME-kommitté och Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.
Stefan Fritzdorf, vd för Vivels konditori och ledamot i Svenskt näringslivs SME-kommitté och Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen. Foto: Livsmedelsföretagen

I Danmark kan företag i alla branscher ta del av kompensation för fasta kostnader. Stöd ges i relation till omsättningsbortfall. Ett företag vars omsättning minskat med 50 procent får ett direkt inkomstbortfallsstöd om 25 procent av dess fasta kostnader. Har omsättningen minskat med över 80 procent täcks 80 procent av kostnaderna. Visar det sig i efterhand att omsättningen minskat mindre än förväntat betalas en del av stödet tillbaka.

Vi anser att den danska modellen – som snabbt och med precision riktar stöd så att företag med störst behov också får den största hjälpen – ska fungera som förebild för Sverige.

Risk för trögstart

Ett direkt och enkelt utformat stöd är också nödvändigt för att ingjuta framtidstro hos svenska företagare. Den dagen då marknaden börjar återhämta sig är det av yttersta vikt att svenska företagare känner sig trygga med att snabbt återuppta sina verksamheter och börja återanställa. I dagens dystra läge ser vi tvärtom en överhängande risk för en försiktig och trögstartad återhämtning.

Motsvarar naturkatastrof

Sammanfattningsvis ser vi ett stort behov av att regeringen följer våra grannar i söder och agerar kraftfullt för att trygga den fortsatta existensen av svenska små och medelstora företag. De nuvarande stöden som bygger på olika former av ökade krediter och skulduppbyggnad är vare sig tillräckliga eller långsiktiga.

Det de små livsmedelsföretagen har drabbats av i spåren av corona motsvarar en fullskalig naturkatastrof. En investering i ett direkt kontantstöd är nödvändigt för att förhindra att hundratals företag och tusentals arbeten inom den svenska livsmedelsindustrin går förlorade för gott.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget