"Vi kan inte själva ta ansvaret för information om hiv"

DEBATT. 86 procent vet inte att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. Kunskapen är smärtsamt låg och det påverkar hälsan för personer som lever med hiv. Ändå finns det inte några statliga medel för att öka allmänhetens kunskap, skriver Deidre Palacios, RFSL.

Deidre Palacios
Förbundsordförande, RFSL


En person som har omätbara virusnivåer av hiv kan inte överföra hiv sexuellt till en annan person. Det råder det vetenskaplig konsensus om.

Trots det tror många att hiv kan överföras även om en person har välfungerande behandling. Det visar vår nya Sifo-undersökning som 1 000 personer svarade på. Bara 14 procent vet att det inte är någon risk för hivöverföring. Det innebär att 86 procent har för lite eller helt felaktig kunskap om hiv och smittsamhet. 5 procent tror till och med att risken ökar vid behandling.

Okunskap föder stigma

Kunskaperna om hiv har försämrats de senaste åren. 2016 gjorde Folkhälsomyndigheten en liknande undersökning. 20 procent svarade då att de trodde att risken blir minimal* och 3 procent trodde att risken ökar med behandling. I alla undersökningar som gjorts från år 2000 och framåt svarar cirka 25 procent att de inte vet hur risken för överföring påverkas av medicinerna. I vår undersökning har den andelen ökat till 31 procent.

Så varför är det här viktigt? Okunskap hos allmänheten påverkar livet för personer som lever med hiv, det visar en studie från Folkhälsomyndigheten som kom 2016. I den studien var enbart 11 procent helt öppna med att de har hiv. De som tycker att ens hivdiagnos har försämrat ens sexliv hade sämre livskvalitet än andra. 55 procent var oroliga över allmänhetens attityder mot personer som lever med hiv. Ju högre stigma personer kände kring hiv, desto sämre var deras livskvalitet. Det är tydligt att okunskap föder stigma.

Resurserna saknas

Innan 2018 fanns särskilda anslag från Socialdepartementet för att arbeta med information till allmänheten om hiv. Anslagen har sedan dess helt tagits bort och Folkhälsomyndigheten har inga resurser alls för kommunikation.

Det fanns även bidrag för kampanjer att söka för regioner och frivilligorganisationer. Regeringen kapade även dessa 2018. Vi frivilligorganisationer har inte fått ökade bidrag och kan inte själva ta ansvaret för information om hiv till hela Sveriges befolkning. Vi behöver Folkhälsomyndighetens och regionernas muskler för att klara av det arbetet.

Riskerar bli värre

Kunskapen om att välbehandlad hiv inte kan överföras är oroväckande låg. Det behövs ökad kunskap för att förbättra hälsan för personer som lever med hiv. Det riskerar att bli än värre om inte regeringen skjuter till extra resurser för breda kommunikationsinsatser.

Alla borde veta att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv.

Forrige artikel Debatt: Vården av diabetespatienter måste ses över Debatt: Vården av diabetespatienter måste ses över Næste artikel Folkbildningsrådet: Inget fuskbygge – rikstäckande arena för kunskap Folkbildningsrådet: Inget fuskbygge – rikstäckande arena för kunskap
Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

DEBATT. Reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor.