"Vattenkraften är förnybar – men inte hållbar"

DEBATT. Små investeringar kan göra stor skillnad för hållbar vattenkraft. Det borde inte gå att gömma sig bakom utredningar och åtgärder som kommer göras om många år – vi behöver agera nu, skriver Jonas Månsson, Telge Energi och Mikael Strömberg, Vilhelmina Model Forest.

Jonas Månsson, kommunikationschef, Telge Energi
Mikael Strömberg, Vilhelmina Model Forest

Under flera decenniers massiv utbyggnad av Sveriges vattenkraft har hela landskap förstörts, med döda vattendrag och en kraftig minskning av den biologiska mångfalden som följd. Våra älvar som tidigare sjöd av liv står i dag torrlagda och fisken är sedan länge borta.

Arterna försvinner en efter en

Det är dags för de aktörer som äger kraftstationerna i de hårt reglerade älvarna i norra Sverige att börja ta sitt ansvar för att vattenkraftsproduktion ska bli hållbar. Många av kraftverken är gamla och har för längesen återbetalat sig. Nu står de bara och genererar vinst medan arter som är beroende av rinnande vatten försvinner en efter en och för varje år som går så minskar möjligheten att rädda kvar något.

Med vattenkraften följer ansvar

Vattenkraften är en viktig förnybar energikälla som i dag behövs för att vi ska kunna klara klimatutmaningen och hålla oss under 2 graders global uppvärmning. Men med vattenkraften kommer ett ansvar som måste bygga på hänsyn till biologisk mångfald och naturens egna kretslopp. Om dessa inte respekteras så kommer vattenkraften aldrig att kunna bli långsiktigt hållbar.

Telge Energi, Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest besökte nyligen ett antal projekt i Vilhelminas närområde för att följa upp insatserna som vi tillsammans åstadkommit för att bidra till en mer hållbar vattenkraftsproduktion, där fiskar och andra djur kan leva i samklang med en väl fungerande förnybar energiproduktion. Vi blev nedslagna av den brutalitet som kraftstationerna utgör i landskapet.

Det är häpnadsväckande att de stora kraftbolagen inte har agerat för att kompensera för det bortfall av fisk- och djurliv som kraftstationerna orsakat i älvarna när de byggdes. De har istället visat ointresse och gömt sig bakom rådande, föråldrade vattendomar som i dag inte innehåller några åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.

Vi måste börja nu

Med våra projekt visar vi att små investeringar kan vi göra stor skillnad för hållbar vattenkraft redan nu och det borde inte gå att gömma sig bakom utredningar och åtgärder som kommer göras om många år – vi behöver agera nu, innan för mycket gått förlorat. Alla inblandade aktörer måste kraftigt höja ambitionsnivån när det gäller miljöåtgärder, både nu och i den kommande omprövningsprocessen som ryms inom Energiöverenskommelsen.

Annars riskerar vi att spendera ofantliga summor pengar på processer och åtgärder som i slutänden inte leder till att vi når varken våra nationella eller internationella biologiska mångfaldsmål. Det finns många åtgärder som går att göra redan nu och som inte påverkar produktionen eller stör den kommande omprövningsplanen – det vet även aktörerna som äger vattenkraftverken i norra Sverige.

Hur kan vi vara först ut?

Nyckeln bakom våra framgångsrika vattenkraftsprojekt har varit ett väl fungerande samarbete mellan olika organisationer och det är så det måste vara. Ingen kan göra allt ensam, men tillsammans kan vi göra stor skillnad och lära av varandra. Vårt projekt är unikt och det är första gången insatser och restaurering sker i en av de stora produktionsälvarna i Sverige och vi frågar oss; hur är det möjligt att vi är först ut? Varför har det inte skett tidigare? Hur kan våra politiker blunda för denna fråga? Varför ser inte fler aktörer värdet i att ge kommande generationer en levande landsbygd, med fiskevatten, natur att uppleva och en biologisk mångfald som ger förutsättningar för ekosystemen som frodas?

Inte tid för girighet

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi tagit fram en rapport som visar på 266 åtgärder som med enkla medel kan genomföras för att återskapa naturliga miljöer för djur och natur och på så sätt öka den biologiska mångfalden i hårt reglerade älvar. 111 av åtgärderna påverkar inte ens kraftproduktionen.

Hur giriga har vi råd att vara i en tid då vi ser extrema förluster av biologisk mångfald och klimatförändringar? Hittills har projektet visat sig vara en succé med fisk och djur som återvänder till vattendragen. Vi vill dela med oss av vår berättelse och kompetens i frågan och vi kommer fortsätta driva denna fråga tills vi ser en positiv förändring.

Fler måste göra mer

Det är ytterst få som vågar prata om problemen med vattenkraften, de flesta väljer att sticka huvudet i sanden. Bolag som på riktigt vill prata om ansvar i klimatfrågan och vattenkraft som en hållbar lösning måste anstränga sig mer. Vi kan inte klara av det här ensamma och vi behöver bli fler som tar detta på allvar och gör insatser för djurlivet och naturen i norra Sverige, därför uppmanar vi nu fler att ta del av våra förbättringsprojekt.

*Rapporten med 266 åtgärder för hållbar vattenkraft är framtagen tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västerbotten, Älvräddarna, Coompanion, SLU, ÅFF, samt Skogsstyrelsen.

*Vattenkraften i norra Sverige, ägare: Vattenfall, E.on, Statkraft, Fortum mfl.

Forrige artikel Hökmark: Pressfriheten nödvändig för att motstå falsk information Hökmark: Pressfriheten nödvändig för att motstå falsk information Næste artikel S: Stoppa vinstjakten i skolan och rösta rätt i dag S: Stoppa vinstjakten i skolan och rösta rätt i dag
 • Rapportera

  Lennart Norström

  Våra viktiga miljöer

  Att medverka för att rädda våra miljöer, är att rädda oss själva.

 • Rapportera

  Lars Jansson

  Levande landsbygd

  De som vill ha en levande landsbygd kan inte samtidigt säga ja till tusentals vindkraftverk där. Både miljö och landskapsförstörande....!

 • Rapportera

  Lennart Norström

  Levande Landsbygd.

  Det framgår klart att Röstövertalet kommer frön södra delen av Sverigr, Detta plus ett ointresse för hur vi Norrlänningar blir utnyttjade visa klart hur egoistisk men tänker. Att det dessutom finns vissa politska parti som utger sig för att vara Landsbyggdsvänliga partier, som i samma stund motarbetar landsbygden gör att man börjar ifrågasätta ärligheten i deras agerande. Det finns ett talessätt som säger "Att vara sig själv närmast". Jag vill dock tillägga, när det gäller våra miljöhavererade älvar i Norrland-Tänk om och gör rätt.

Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!