Vårdföretagarna: "Privata företag viktiga för att locka arbetskraft"

DEBATT. Rekryteringsbehovet till välfärden beräknas bli mycket stort de kommande åren. De privata företagen kommer spela en viktig roll genom att bidra med nytänkande, mångfald och bra arbetsvillkor, skriver Vårdföretagarnas Inga-Kari Fryklund.

Av: Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör för Vårdföretagarna
 
Antalet anställda inom välfärden behöver öka med knappt 200 000 personer fram till år 2026. Samtidigt går drygt 300 000 personer i pension under samma period. Detta konstateras av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sin rekryteringsrapport för år 2018. Tillsammans innebär det ett rekryteringsbehov på en halv miljon om inga förändringar görs som kan locka fler till välfärdssektorn.

Goda villkor och nytänkande krävs

Störst är behovet inom äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättningar där 136 000 undersköterskor och vårdbiträden behöver rekryteras. Detta är två branscher där inslaget av privat drivna verksamheter är stort. Genom att bedriva vård- och omsorg av hög nivå och erbjuda sina anställda goda villkor och en bra arbetsmiljö bidrar de redan nu till att locka – och behålla – arbetskraft. Men det räcker inte hela vägen.

SKL menar att om fler skulle gå från deltid till heltid, om fler jobbade längre och gick i pension senare i livet, och om teknisk utveckling utnyttjas för att effektivisera verksamheten, skulle det framtida rekryteringsbehovet minska med omkring en tredjedel.

Staten måste bejaka ny teknik

Inte minst den tekniska utvecklingen är ett område där privata vård- och omsorgsföretag kan och vill göra stor skillnad. Men om det ska vara möjligt, måste lagar och regler bejaka nytänkande och användandet av teknik. Vi kan inte, som i dag, ha en tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är oerhört snäv i sin bedömning av hur till exempel äldreboenden ska skötas och bemannas.

Ny teknik ska bejakas, inte motarbetas. Trygghetskameror på natten, videosamtal och automatiska duschar är bara några exempel på tekniska lösningar som kan avlasta personalen och på så sätt bidra till ett minskat rekryteringsbehov. Men det är också så att ny teknik både kan öka tryggheten hos äldre och ge dem större möjligheter att styra över den egna tillvaron.

Privata arbetsgivare är en förebild

Även sjukfrånvarons roll uppmärksammas av SKL. Och också här är det tydligt hur privata aktörer kan göra skillnad. SKL konstaterar att det år 2016 fanns ett bortfall av personal på grund av sjukfrånvaro (längre än 30 dagar) i kommunerna som motsvarade drygt 28 000 medarbetare. Det borde därför vara självklart att se över åtgärder som kan minska sjukfrånvaron eftersom färre sjukskrivna också minskar rekryteringsbehovet.

Ett sätt skulle vara att se vad privata arbetsgivare gör annorlunda. Hos privata arbetsgivare inom vård och omsorg är sjukfrånvaron bland de anställda lägre än hos offentliga arbetsgivare. Närheten till ledare och chefer, bättre arbetsmiljö, villkor och en känsla av att man kan påverka sin arbetssituation är viktiga faktorer för att hålla nere sjukfrånvaron.

Vård och omsorg måste locka fler

Viktigast av allt är att fler tycker att det är attraktivt att arbeta inom vården och omsorgen. Och här spelar de privata företagen inom vård och omsorg viktiga roller, genom att bidra med nytänkande och mångfald. En sund konkurrens mellan seriösa arbetsgivare leder också till en givande arbetsmiljö och bra villkor för den anställda, vilket är viktigt för att locka fler till branschen – och få fler att stanna kvar.

Forrige artikel Debatt: Bättre lag behövs för bättre luft Debatt: Bättre lag behövs för bättre luft Næste artikel Slutreplik: Folket betalar Arbetsförmedlingens nota Slutreplik: Folket betalar Arbetsförmedlingens nota
S ökar kraftigt – men kan glömma ny storhetstid

S ökar kraftigt – men kan glömma ny storhetstid

OPINION. Socialdemokraterna har rusat i opinionen under pandemin. Men att partiet skulle kunna nå tillbaka till sina opinionsnivåer på närmare 40 procent är snudd på omöjligt, menar statsvetare.