Debatt

V: Sverige måste kritisera varje brott mot internationell rätt

DEBATT. Sveriges regering måste klara av att navigera rätt i den säkerhetspolitiska kontexten, med ett tydligt och konsekvent rättighetsperspektiv, skriver vänsterpartiets Håkan Svenneling och Hanna Gunnarsson.

"Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har förändrats och försämrats"
"Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har förändrats och försämrats"Foto: Jessica Segerberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Håkan Svenneling (V)
Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson
Hanna Gunnarsson (V)
Riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson


Sverige och världen står i dag inför större utmaningar än på länge. Vi befinner oss i ett i många avseenden nytt säkerhetspolitiskt läge. I dag utgörs de allvarligaste hoten mot den globala säkerheten av klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Torka, översvämningar och extrema väderhändelser som de katastrofala bränderna i Australien, kan både utgöra direkta hot och vara orsaker till krig och konflikter. I en allt mer ojämlik värld – i kombination med reaktionära och nationalistiska strömningar – riskerar konflikter om befintliga resurser att leda till allvarliga konsekvenser.

Oroande utveckling

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har förändrats och försämrats. Vi ser växande motsättningar, militär upprustning och ökad konfrontation på vår kontinent och i vårt närområde.

Rysslands upprustning, den folkrättsvidriga annekteringen av Krim och destabiliseringspolitiken i Ukraina å ena sidan, Natos upprustning och utvidgning å den andra, har lett till att Europa hamnat i en oroande säkerhetspolitisk utveckling.

Konservativt styre

Det krävs att Sverige kritiserar varje brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell rätt oavsett var, när eller med vilka motiv de begås

Håkan Svenneling och Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet

Under Putins drygt 20 år vid makten har Ryssland blivit allt mer odemokratiskt. Under åren efter Sovjetunionens fall fanns ett hopp om ett annat Ryssland men i dag ser vi ett reaktionärt, konservativt och patriarkalt styre som förtrycker oppositionella och människorättsförsvarare, samt agerar aggressivt mot sina grannländer och spelar en destabiliserande roll i världspolitiken.

"Bomba kulturskatter"

Samtidigt ägnar sig USA:s president, ledaren för världshistoriens mäktigaste militärmakt, åt att skapa oro och konflikt och sprida hatisk retorik på Twitter. Attacker på aborträtten varvas med krigsretorik, löften om att bomba kulturskatter och avsteg från multilaterala samarbeten.

Blockerar konsekvent 

Även Kinas inflytande växer på ett oroväckande sätt. I vissa fall har Kina allierat sig med utvecklingsländerna och utgjort en viktig motvikt till den rika delen av världen. Men i alltför många sammanhang har man satt sina egna ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen främst, till exempel genom att bidra till landgrabbing i Afrika och till att backa upp några av vår tids värsta diktaturer.

Kina för en alltmer aggressiv utrikespolitik mot flera av sina grannländer runt Sydkinesiska sjön och Taiwan, och blockerar konsekvent säkerhetsrådets försök att hitta en lösning på kriget i Syrien och stoppa övergreppen mot rohingyer i Myanmar.

Solidaritet och rättvisa

Sveriges regering och utrikesminister Ann Linde (S) måste klara av att navigera rätt i denna kontext med ett tydligt och konsekvent rättighetsperspektiv. Det krävs att Sverige kritiserar varje brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell rätt oavsett var, när eller med vilka motiv de begås.

Vänsterpartiet vill se en världsordning präglad av solidaritet och rättvisa. Den naturliga lösningen på ökade spänningar är nedrustning, undertecknande av FN:s kärnvapenkonvention, ökat samarbete och utbyte, stöd till människorättsförsvarare och en demokratisk utveckling.

Fred framför vapen

Orsakerna bakom klimatförändringarna måste bekämpas med en progressiv klimatpolitik, samtidigt som konsekvenserna av dem måste mötas genom samarbete och gemensam anpassning. Vänsterpartiet vill att klimatförändringarna ska få större plats i Sveriges krisberedskapsplanering.

Ett brett säkerhetspolitiskt arbetssätt inkluderar såväl åtgärder för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som åtgärder för att hantera kriser här och nu. Försvarsmaktens erfarenheter, personal och material borde också användas på ett mer effektivt sätt.

Den klokaste säkerhetspolitiska strategin bygger på diplomati, dialog, mänskliga rättigheter och en multilateral världsordning – och sätter fred framför vapen och militära hot.

Nämnda personer

Hanna Gunnarsson

Riksdagsledamot (V), vice gruppledare, försvarspolitisk talesperson

Håkan Svenneling

Riksdagsledamot (V), utrikespolitisk talesperson
pol.kand (Karlstads uni. 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00