V: Skandalös behandling av skyddsombuden

DEBATT. Regeringens förslag om att ge regionala skyddsombud utökad tillträdesrätt röstades ned av en samlad höger. Det är ett slag i ansiktet på de många skyddsombud som gör sitt yttersta för att göra svenska arbetsplatser tryggare. Det skriver Ali Esbati (V).

Ali Esbati (V)
Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson


Under coronakrisen har vi fått en påminnelse om det oerhört viktiga arbete som skyddsombuden gör. Krav och skyddsstopp från skyddsombud tvingade bland annat fram handling gällande skyddsutrustning på äldreboenden.

Systemet med skyddsombud spelar en mycket viktig roll både till vardags och vid kriser, för att värna människors hälsa och välmående på arbetet.

Skyddsombudssystemet bygger på insikten om att arbetsmiljöfrågor behöver närvaro och uppföljning. Men också på ett erkännande av ett reellt spänningsförhållande: Arbetsgivaren, som har ett arbetsmiljöansvar, har normalt ett gemensamt intresse med arbetstagarna om att få till en fungerande arbetsplats, men samtidigt också en ekonomisk intressemotsättning gentemot arbetstagarna.

Skyddsombudsinstitutet är ett sätt att hantera den här komplexa verkligheten. Så kan det göras ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatser som är små och stora, på industrier och kontor, butiker och bussar.

Ett slag i ansiktet

En del av det här systemet är de regionala skyddsombuden. De har till uppgift att agera för att det bildas lokala skyddskommittéer där sådana inte finns, och understödja arbetet där de finns.

Men i dag har regionala skyddsombud inte tillträde till arbetsplatser där det saknas medlem i facket, även om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal. Det är en brist som har påtalats länge, bland annat av Vänsterpartiet. Så kom regeringen äntligen med ett förslag om att rätta till detta. Men då röstades förslaget ned av en samlad höger (M, SD, C, KD, L).

Det var ett slag i ansiktet på de många skyddsombud som gör sitt yttersta för att göra svenska arbetsplatser tryggare och mer välfungerande.

"Rädsla för repressalier"

Man ska komma ihåg att det är just de arbetsplatser som berördes av det nedröstade lagförslaget, som hör till de mest utsatta. De finns ofta i branscher med rörliga eller tillfälliga arbetsplatser, och i branscher med allmänt stor personalomsättning och där arbetet i hög grad utförs av bemanningsföretag. Utstationerad arbetskraft är vanlig. Det kan då vara frågan om arbetstagare som inte vet att de kan gå med i facket, inte vet hur det fungerar i Sverige, eller som faktiskt inte vågar gå med i facket av rädsla för repressalier.

V kommer vara aktiva

Det här är både ett svek mot utsatta arbetare och ett tjuvnyp mot den svenska modellen – där det är en bärande princip att fackliga organisationer ska ha möjlighet att följa upp de villkor som stipuleras av avtal. 

Under det kommande riksdagsåret kommer Vänsterpartiet att fortsätta vara aktivt i frågor som rör människors rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Ett tryggare arbetsliv

Det finns mycket att göra. De regionala skyddsombuden kan stödjas ekonomiskt – i dag står fackföreningsrörelsen för en stor del av kostnaden men statens insats kan öka. Det behövs också ökat stöd som kan stärka kompetensutvecklingen för lokala skyddsombud. Arbetsmiljöverket, vars budget kraftigt skars ned under den föregående borgerliga regeringen, behöver både större anslag och tydligare styrning mot att prioritera inspektionsverksamheten.

Arbetsmiljön är oftare bristfällig eller farlig i skumraskbolag. Samordning mellan skattemyndigheten, arbetsmiljöverket och andra relevanta aktörer spelar stor roll, men även dialogen med fackliga organisationer – som rör sig närmast de reella förhållandena.

En av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna är anställningstryggheten. Den väntande striden om Lagen om anställningsskydd handlar alltså även om den långsiktiga utvecklingen av arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Trygga arbetare bygger ett tryggare, hälsosammare och mer produktivt arbetsliv.

Forrige artikel M om försvaret: Hultqvists hantering är sorglig M om försvaret: Hultqvists hantering är sorglig Næste artikel Vision: Dags för en kommunreform Vision: Dags för en kommunreform