Ungsvenskarna: "Vuxnas klimatstrejk räddar inte klimatet"

DEBATT. Vi behöver sluta strejka och släppa klimatångesten. Istället måste vi kavla upp ärmarna och införa en effektiv klimatpolitik, skriver Ungsvenskarnas Beatrice Timgren.

Av: Beatrice Timgren
Miljö- och energipolitisk talesperson, Ungsvenskarna

 

Greta Thunberg uppmanar vuxna att strejka för klimatet den 27 september. Det är så bråttom att göra något åt klimatförändringarna att även vuxna måste klimatstrejka, menar hon. Men utsläppen tar inte hänsyn till strejker. Därför behöver vi sluta strejka, släppa klimatångesten, kavla upp ärmarna och införa en effektiv klimatpolitik.

Mer strejk ingen lösning

Ungdomar över hela världen har skolstrejkat på fredagar för att uppmärksamma klimatförändringarna och försökt påverka de folkvalda politikerna att göra mer för att förbättra klimatet och efterfölja Parisavtalet. Medan klimatfrågan har seglat upp på dagordningen har lösningarna lyst med sin frånvaro, lösningen för klimatstrejkrörelsen är att utöka strejken till att även innefatta arbetare och tjänstemän.

Men att tro att mer strejk är lösningen är naivt, och framförallt destruktivt.

Greta skriver själv i en debattartikel att skolan och jobben utgör samhällets grund och om båda strejkar så stannar samhället av. Det är just det som är problemet: Om delar av samhället stannar av kan det få allvarliga konsekvenser utan att det på något sätt förbättrar klimatet.

Svenska modellen bör exporteras

Sverige är ett föregångsland när det kommer till att producera klimatvänlig energi. Vår blandning av kärn- och vattenkraft är inte bara pålitlig, den är utsläppsfri. Denna modell bör exporteras till länder som för stunden är beroende av kolkraft, men det kan vi inte åstadkomma om vi prioriterar att sitta på gatan i stället för att visa att stabil och billig energi inte är en motsats till klimatvänlig energi.

Tyvärr ser vi hur politiker utnyttjar den rådande situationen för att plocka billiga politiska poäng. Klimatångest ska lösas genom miljardsatsningar på ineffektiva symboliska åtgärder som helt saknar tillräcklig vetenskaplig grund och möjlighet till uppföljning. Regeringen med Miljöpartiet i spetsen har uppenbarligen inte lyssnat på varken Greta eller expertisen när de fokuserar på symptomen och inte på det underliggande problem.

Krävs mer forskning och mer kärnkraft

Vårt klimat är ett komplext system som är beroende av många parametrar. För att nå det satta temperaturmålet så krävs det större satsningar på forskning, fokus på långsiktiga globala lösningar och effektiv och säker kärnkraft för att minska utsläppen från fossila bränslen. Att sprida klimatångest eller strejka för att visa att man bryr sig om klimatet löser inte problemet, klimatförändringarna går inte att lösa på samma sätt som dåliga arbetsvillkor eller lön.

Det är dags att vi avblåser strejken för klimatet och påbörjar arbetet för klimatet. Ett arbete baserat på evidens, fritt från panik, där vi visar att tillväxt och hållbarhet är kompatibla med varandra.

Forrige artikel Ungsvenskarna: Vill Cuf legalisera sex med barn? Ungsvenskarna: Vill Cuf legalisera sex med barn? Næste artikel Debatt: Samhället tar inte ansvar för sjuka ensamkommande Debatt: Samhället tar inte ansvar för sjuka ensamkommande
  • Rapportera

    Per Sundin · civilingenjör och f.d. energiexpert

    Kärnkraften är för dyr

    Förstår inte Beatrice varför de flesta länderna och företagen bygger ut vind- och solkraft istället för kärnkraft? Eftersom den förnybara elen är billigare så finns det bara ett intresse i kärnkraft som talar för att den fortfarande satsas på i några länder, nämligen att den producerar klyvbart material som kan användas för kärnvapenframställning. Det är väl inget vi vill sprida i världen?