"Tydliggör lagstiftningen så att digitala projekt inte hejdas i onödan"

DEBATT. Digitaliseringen har sprungit förbi lagstiftningen på en rad områden. Det gör att digitaliseringens potential inom vården inte kan nyttjas fullt ut, skriver gruppledarna i Allians för Skåne.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Gilbert Tribo (L)
Regionråd, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Annette Linander (C)
Regionråd, ansvarig för digitalisering, Region Skåne
Per Einarsson (KD)
Regionråd, ordförande psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, Region Skåne

 

Ta sikte på småvilt, tuta ofta – helst före varje backkrön och bromsa bara i nödfall. Det är några av råden som Svenska petroleum aktiebolaget standard år 1934 gav den tidens bilförare. Nu för tiden handlar det om att inte rattsurfa. För med teknikens utveckling följer nya rekommendationer och lagar. Men inte alltid i samma takt.

Digitaliseringen har på en rad områden sprungit förbi lagstiftningen. Det leder till en osäkerhet bland många och gör att tekniken och digitaliseringens potential inte kan nyttjas fullt ut. Nuvarande lagstiftning måste tydliggöras så att digitala projekt inte stoppas eller hejdas i onödan.

Heltäckande digital plattform

Region Skåne är en stor samhällsaktör som just nu genomför massiva investeringar i digitaliseringsprojekt. Bland annat kommer Skånes digitala vårdsystem (SDV) att lanseras 2020. Det är en heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar för Region Skåne.

Två kolliderande intressen

För att möjligheterna med SDV verkligen ska utnyttjas fullt ut, behövs medicinsk informationsöverföring mellan till exempel olika vårdgivare inom regionen.

Här kolliderar två intressen. Å ena sidan den personliga integriteten. Å andra sidan fördelarna för patienten att ha en ständigt uppdaterad journal, som innehåller samlade anteckningar från när patienten har varit hos Region Skåne, någon privat vårdgivare, eller fått kommunal vård.

Förenkla för vårdpersonalen

De separata journalsystem som i dag används inom vården ersätts med ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Dessutom lanseras en patientportal, en modul för att främja befolkningshälsa samt flera automatiserade lösningar som ska förenkla vårdpersonalens vardag.

Trygghet på arbetet

Det är en konkret målkonflikt vi lever med, där lagstiftningen inte är tydlig.

Men det handlar inte bara om stora system. För vår del blir otydligheterna i lagstiftningen högst påtagliga även när det gäller våra medarbetares vardag. För att akutvårdpersonalen ska få känna sig tryggare, har vi tidigare föreslagit att de som vill ska få ha kroppskameror på sig. Ungefär som väktare och polis i vissa situationer.

Men eftersom sjukvården är en mycket integritetskänslig miljö, krävs noggranna avvägningar mellan behovet av bevakning och respekten för den personliga integriteten. En användning av kroppskameror i vården är inte självklar utifrån gällande lagstiftning. Därför köper vi inte in några kroppskameror nu.

En lagstiftning i tiden

Vi påstår inte att det finns några självklara svar, men i våra verksamheter ser vi konkreta problemen med lagstiftningar som inte är uppdaterade.

Inför Sveriges kommuner och landstings kongress den 27-28 november har vi därför lagt en motion om just denna fråga.

Vi hoppas på att så många ombud som möjligt väljer att stötta denna viktiga fråga för en nyare och tydligare lagstiftning så att personalens och patienternas uppenbara behov av trygghet i vården kan tillgodoses. Och vi uppmanar riksdagsledamöterna att på allvar diskutera hur Sverige kan få en lagstiftning i tiden.

Forrige artikel S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN Næste artikel "Bilda ny myndighet för att säkra läkemedelsförsörjningen"