Debatt

Trygga rektorers arbetsmiljö – sex av tio har hotats av vårdnadshavare

Skolledarna i vår undersökning vittnar om en situation där hot och våld blivit så vanligt att vi riskerar att bli avtrubbade. Förändringar måste ske för att vi ska ha en skola fri från dessa oacceptabla inslag, skriver Lärarförbundet Skolledare.

”Sex av tio skolledare i grundskolan svarar att de utsatts för hot av vårdnadshavare under det senaste året. Sju procent har faktiskt utsatts för våld.”
”Sex av tio skolledare i grundskolan svarar att de utsatts för hot av vårdnadshavare under det senaste året. Sju procent har faktiskt utsatts för våld.”Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix/TT
Ann-Charlotte Gavelin Rydman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att vara skolledare är ett fantastiskt och meningsfullt yrke. Men det finns också negativa sidor. En sådan sida, som allt oftare gör sig påmind, är hot och våld. Det kan handla om att man ska bli anmäld till Skolinspektionen, om drev i sociala medier eller om hot i samband med att utomstående avvisas från skolans lokaler. Rektorer är i en särskilt utsatt position eftersom de är högst ansvariga på skolan. Det är ensamt att vara chef i en svår situation.

Uppseendeväckande siffror

Lärarförbundet Skolledare följer situationen. I en färsk enkätundersökning svarar 840 skolledare i grundskolan på frågor om hot och våld.

Sex av tio skolledare i grundskolan svarar att de utsatts för hot av vårdnadshavare under det senaste året. Sju procent har faktiskt utsatts för våld. Nästan alla svarar dessutom att de minst en gång under det senaste året har varit med om att vårdnadshavare ställt orimliga krav på dem. En dryg femtedel, 22 procent, uppger att detta händer minst en gång i veckan.

Men även från elever kommer hot och våld. Fyra av tio skolledare har under det senaste året mött elever som utsatt dem för olika former av hot. Var fjärde har utsatts för våld. Nästan var tionde skolledare svarar också att eleverna minst en gång i veckan har ställt orimliga krav på dem.

Känslan av att man kan drabbas av hot eller våld på sin arbetsplats kan i sig skapa stress, rädsla och misstänksamhet.

Jag menar att detta är uppseendeväckande siffror. Skolledarna i vår undersökning vittnar om en situation där hot och våld blivit så vanligt att vi riskerar att bli avtrubbade. Men det får inte ske. Hot och våld ska aldrig vara en del av en skolledares vardag.

Rädsla och misstänksamhet

De som utsätts för våld drabbas ofta av någon fysisk skada. Men vi får inte glömma de skador som inte syns. De kan vara värre. Det kan ytterst handla om allvarliga och långvariga psykiska besvär, såsom utmattningssyndrom. Känslan av att man kan drabbas av hot eller våld på sin arbetsplats kan i sig skapa stress, rädsla och misstänksamhet.

Ensamarbete är en viktig faktor som ska tas med i beräkningen. En skolledare arbetar ofta ensam och är därmed extra utsatt. I många yrken där hot och våld förekommer, är ensamarbete över huvud taget inte tillåtet.

Våra krav

Det går att arbeta förebyggande mot hot och våld, men vissa förändringar måste komma till stånd för att vi ska ha en skola fri från dessa oacceptabla inslag.

Lärarförbundet Skolledare kräver:

  1. Skolledares yrkesutövning måste omfattas av bestämmelserna om hot och våld mot tjänsteman. Det innebär ett förstärkt lagskydd eftersom sådana brott beläggs med strängare straff.
  2. Öka kunskapen. Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att säkerställa att tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete i samband med hot- och våldssituationer ingår i rektorsutbildningen. 
  3. Huvudmännen måste ta ett större, mer aktivt ansvar. Trygghet för chefer behöver kontinuerligt följas upp och problem med hot och våld kartläggas.
  4. Förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet för skolans chefer. En skriftlig handlingsplan måste finnas hos varje huvudman och riskbedömningar bör ske regelbundet. Tillbud ska alltid anmälas och utredas, och allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.
  5. Om skolledare blir utsatta behöver stöd och hjälp snabbt kunna mobiliseras av deras arbetsgivare så att de inte står ensamma i en svår situation. Detta ska särskilt beaktas i organisationernas beredskap. Det behöver finnas HR-resurser avsatta för skolans chefer.

Många lämnar yrket

Hot, våld och annat som är psykiskt påfrestande i skolledares arbete måste stoppas. I dag har vi en situation där sex av tio rektorer i grundskolan lämnar yrket efter bara fem år. De ökande inslagen av hot och våld är givetvis inte den enda orsaken till detta, men de bidrar. Hot och våld mot skolledare är därmed en angelägenhet för hela samhället. Vi får heller aldrig glömma vilket lidande hot och våld kan medföra för den utsatta individen, eller bli så avtrubbade att vi tyst accepterar denna situation. Skolledares arbetsmiljö måste tryggas nu.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget