"STF tar strid för fjällederna efter budgetslakt"

DEBATT. Intresset för hållbart semestrande och naturturism har aldrig varit större i Sverige. Parallellt med denna glädjande utveckling röstade riksdagen i höstas igenom en budget som slaktar anslagen för underhåll och upprustning av leder, skriver Svenska Turistföreningens Magnus Ling och varnar regeringen för att leder kan behöva stängas om inte budgeten återställs.

Av: Magnus Ling
Generalsekreterare Svenska Turistföreningen

Sverige har alltid prioriterat tillgänglighet till naturen – vi är unika i och med att vi har valt att grundlagsskydda rätten till natur genom allemansrätten som sedan år 1994 finns inskriven i regeringsformen. Men tillgänglighet betyder inte bara rätt att vistas i naturen – det bygger också på att det faktiskt går att ta sig ut. Och med de neddragningar som gjorts i Naturvårdsverkets anslag står nu fjälledernas framtid på spel.

Naturvårdsverkets budget för underhåll och upprustning av de statliga fjällederna är en mycket viktig pusselbit för att garantera tillgängligheten till våra vandringsleder. Höstbudgeten som antogs av riksdagen år 2018 innebar en minskning av anslaget till Naturvårdsverket med 45 procent. Konsekvensen är att Naturvårdsverkets budget för fjällederna minskas, vilket leder till sämre underhåll och inget utrymme för upprustning. På sikt kan flera leder behöva stängas.

Fundamentalt feltänkt

Vi anser att det här är fundamentalt fel tänkt. I en tid där vi behöver få fler att välja klimatsmart resande och upptäcka den fantastiska natur vi har runt knuten är det kortsiktigt och oklokt att minska stödet till våra fjälleder. Anslagen för underhåll och upprustning av fjällederna behöver återställas snarast. Och på sikt behöver de öka för att möta det ökade intresset för naturturism.

STF har nu därför startat uppropet www.räddalederna.se där vi kräver att Naturvårdsverkets budget för fjälleder återställs efter höstens kraftiga nedskärning. Och på sikt måste den öka om fjällen ska vara tillgängliga för alla – även i framtiden.

Underhållet som uteblir

Enligt Naturvårdsverket kommer de kraftigt minskade anslagen konkret innebära att följande inte blir gjort:

• 18 bristfälliga rastskydd kommer inte att renoveras

• 127 eftersatta broar rustas inte upp

• 200 vägvisare som behövs kommer inte att sättas upp

• 562 kilometer led kommer inte att röjas

• 1 862 kilometer led får vänta på förbättrad ledmarkering

Svemester-trenden är stark, förra året valde många att stanna i Sverige och det ser ut att hålla i sig. Inhemsk turism är inte bara en viktig jobbskapare för Sverige utan också avgörande för att fler ska få ta del av landets natur och kultur.

Öka istället för minska

Vi förväntar oss att den ansvariga ministern Isabella Lövin kommer att öka istället för att minska satsningarna på våra fjälleder. Vi förväntar oss att regeringen står upp för den unika svenska naturen och allas möjlighet att vistas i den.

Forrige artikel M: Regeringen saknar lösning på kompetensutvisningar M: Regeringen saknar lösning på kompetensutvisningar Næste artikel "Satsa storskaligt på elektrifiering"
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!