Debatt

ST: Regeringen måste ta ansvar för sjuktalen

DEBATT. Fackförbundet ST säger nej till regeringens förslag om sjukförsäkringen. Istället kan arbetsmarknadens parter själva komma överens. Samtidigt kräver förbundet att regeringen drar sitt strå till stacken för att lösa problemet med de höga sjuktalen.

Britta Lejon<br>
Britta Lejon
Foto: Foto: Kristofer Samuelsson/ST
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Britta Lejon
ordförande i Fackförbundet ST

Sjukfrånvaron ökar i staten och framför allt drabbas kvinnor. Nya siffror från Statskontoret visar att diskrepansen mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro är 5,3 respektive 2,5 procent – den högsta på fem år. I riskzonen finns de som arbetar med mycket mänskliga kontakter; Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Anställda inom kvinnodominerade verksamheter har under lång tid haft en hög sjukfrånvaro som i huvudsak beror på organisatoriska försämringar, stressiga arbetsförhållanden, mycket eget ansvar med få befogenheter. Lägre lön och status har starkt negativt samband med hälsa. Kvinnor har oftare än män statiska, repetitiva jobb med begränsade anställningar, jobb med hög psykosocial belastning, och mindre kontroll, så även inom den statliga sektorn.

"Nej till regeringens förslag"

Men trots att höga sjuktal är ett accelererande samhällsproblem säger ST nej till regeringens förslag att arbetsgivarna ska bära en del av kostnaderna för långtidssjukskrivningarna. Att arbetsgivarna ska stå för 25 procent av ersättningen efter 90 dagars sjukskrivning innebär att det kommer att bli ännu svårare för personer med psykiska diagnoser, kroniska sjukdomar och dokumenterad sjukdomshistorik att få jobb. Regeringens motdrag är att låta arbetsmarknadens parter sluta avtal som bedöms ge likvärdiga effekter.

"Balans i ansvarstagandet"

Men det måste finnas en balans i ansvarstagandet. Parterna kan inte ensamma bära hela bördan. Regeringen måste också dra sitt strå till stacken

Britta Lejon

ST ser möjligheter att göra överenskommelser med våra motparter Arbetsgivarverket och Almega för ett friskare arbetsliv. Här handlar det till exempel om att se till att arbetsorganisationer ges kunskap om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, ta fram gemensamma handlingsplaner för tillämpning, att kvalitetssäkra arbetsmiljökunskapen hos chefer, arbetsledare och skyddsombud genom obligatorisk och gemensam arbetsmiljöutbildning och att rikta hälsoundersökningar till grupper som finns i riskzonen.

Men det måste finnas en balans i ansvarstagandet. Parterna kan inte ensamma bära hela bördan. Regeringen måste också dra sitt strå till stacken, inte minst för att regeringen också är den högsta arbetsgivarföreträdaren för statligt anställda.

ST kräver:

  • Socialförsäkringarna där sjukpenningen ingår beskrivs ofta som stora kostnader för staten. Men statskassan tjänar miljarder varje år eftersom staten tar in mer i avgift än vad som betalas ut. Regeringen bör se till att detta överskott kommer löntagarna till del genom en mer solid sjukförsäkring.
  • Säkerställ att inte visstidsanställningar staplas slentrianmässigt på statliga arbetsplatser. Regeringen bör omedelbart ta bort den anställningsförordning som innebär möjligheter till att ha många visstidsanställningar inom staten.
  • Satsa på staten och se till att det finns pengar och resurser för att våra medlemmar ska få fler kollegor. Organisationer som är underbemannade får mer sjukdomsbesvär och sjukskrivningar än andra.
  • Regeringen bör snarast införa en obligatorisk statstjänstemannautbildning för att ge medarbetare och chefer förutsättningar för en statlig verksamhet med kompetens och kvalitet.

Statligt anställda arbetar ytterst på medborgarnas och demokratins uppdrag. Statligt anställda ska ges alla förutsättningar för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt med principer som rättssäkerhet och likabehandling som grund. Yrkesstolta och professionella medarbetare skapar sammanhang och betydelse – viktiga friskfaktorer. Det leder till nöjda medborgare och ett högt förtroende för de statliga institutionerna.

Dokumentation

Debatt om socialförsäkringen

Tidigare inlägg i debatten

Slopa sjukkostnader för småföretagen
Regeringens krav att arbetsgivarna ska vara med och finansiera de anställdas sjukpenningkostnader är fel väg att gå för att få Sveriges småföretag att växa och stanna kvar i landet, skriver Leif Svensson och Maria Boborg-Trané från Småföretagarnas Riksförbund.

"Sluta gnäll och börja prata"
Arbetsgivarna måste sluta rasa om regeringens förslag om socialförsäkring och istället komma med egna förslag. Det skriver Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och föreslår en ny sjukomställningsorganisation för långtidssjukskrivna.

Vill du delta i debatten kring regeringens förslag till socialförsäkringsreform? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson debatt@altinget.se.


Nämnda personer

Britta Lejon

Ordförande Fackförbundet ST
Kulturvetarlinjen (Stockholms uni.)

    E-post Politik på allvar

    Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget