Sparbankernas riksförbund: Hållbarhet för oss är mer än hållbart sparande

DEBATT. Hållbarhet för banker bör ha ett bredare fokus än hållbart sparande. Det innebär också att värna lokalsamhället, skriver Sparbankernas Riksförbunds vd Ewa Andersen och uppmanar andra att stödja föreningar, skolklasser och andra aktiviteter som kan gynna lokal hållbarhet. 

Ewa Andersen
Vd Sparbankernas Riksförbund

 

Hållbarhet är så mycket mer än en miljöfråga. Det visas tydligt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som ska genomföras fram till 2030. Hållbarhet har Sparbankerna arbetat med i snart 200 år. Genom att skapa hållbara relationer över generationer där en grundpelare är att bistå det lokala samhället med hållbar finansiering som krediter och lån. Sparbankerna fungerar som samhällsbyggare och bidrar till livskraft inom näringsliv, föreningsliv och i den privata marknaden. På så vis skapas hållbarhet lokalt, något som även syns tydligt i sparbanksidén vilken ligger till grund för alla sparbankers arbete. Där ingår bland annat att värna lokalsamhället och att genom sin verksamhet skapa ökad ekonomisk frihet för sina kunder.

Utbildar inom hållbarhet

Lokalt arbetar de 59 sparbankerna, på cirka 200 bankkontor runt om i landet, med att kontinuerligt utbilda personalen så att de kan hålla jämna steg med den utveckling som sker inom hållbarhetsområdet. Intresset och kunskapen för hållbart sparande och lån ökar bland kunderna, vilka därmed också ställer högre krav på kunnande. Det är viktigt för sparbankerna att tillgodose kunders önskemål och förväntningar. Men det är bara en del. Sparbankerna arbetar även med att hållbarhetsanpassa den dagliga verksamheten, och uppmuntrar även andra att bidra genom att ge stöd och bidrag till föreningar, skolklasser och andra aktiviteter lokalt, vilket leder till ökad hållbarhet inom Globala målet nummer 11: Hållbara städer och samhällen.

Första miljöcertifierade bank

Sparbankerna var tidigt ute med att sätta fokus på hållbarhet och miljöcertifiering. Redan 2002 blev Sala Sparbank Nordens första miljöcertifierade bank, sedan följde flera sparbanker efter och de fortsätter att jobba med dessa frågor dagligen.

I Almedalen lyfter Sparbankernas Riksförbund återigen frågan om hållbarhet. I år med ett bredare fokus än sparande, då helheten är viktig för att skapa långsiktighet i hållbarhetsarbetet.

Forrige artikel Dalakommunerna: Vi står upp för varandra och utjämningssystemet Dalakommunerna: Vi står upp för varandra och utjämningssystemet Næste artikel GAPF: Migrationsverket ska bedöma utsatthet för hedersbrott GAPF: Migrationsverket ska bedöma utsatthet för hedersbrott