SOU: Nästa steg (SOU 2022:41)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Nästa steg" till socialdepartementet.

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner har utrett en äldreomsorgslag. Utredningen har föreslagit hur den medicinska kompetensen kan stärka verksamheten.

Utredningen föreslår en äldreomsorgslag.

Utredningen föreslår hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00