Socialdemokrater: Filmsverige har inte råd att förlora nästa Game of Thrones

DEBATT. Den svenska filmindustrin står inför stora utmaningar, inte minst från utlandet. Incitament behövs för att upprätthålla en levande och konkurrenskraftig bransch, skriver riksdagsledamöterna Jennie Nilsson (S) och Gunilla Carlsson (S).

Av: Jennie Nilsson (S), ordförande näringsutskottet

Gunilla Carlsson (S), vice ordförande kulturutskottet

Film är en av de viktigaste konstformerna i vår tid. Den synliggör och förmedlar en mångfald av berättelser om mänskligt liv och för många kan filmen vara en bärare av identitet och språk och betydelsefull som en länk mellan människor och generationer. Film har också en stor påverkan för den bild som ges av Sverige. Den bidrar med att locka fler turister till vårt land och ökar kännedomen om vad vi kan erbjuda.

Den svenska filmindustrin är en viktig del de kreativa näringarna. Branschen omsätter cirka 10 miljarder kronor med drygt 5 000 heltidsanställda och upp emot 10 000 deltidsanställda.

Sverige måste vara attraktivt inspelningsland

Regeringens ambition med filmpolitiken är att svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla. Det är av stor betydelse för den svenska filmbranschen att Sverige kan vara ett attraktivt inspelningsland för såväl svenska som utländska film- och tv-produktioner.

Enligt filminstitutets rapport Filmåret i siffror 2016 genererade svensk film cirka 2,7 miljoner biobesök, vilket motsvarar en marknadsandel på 15 procent. Utvecklingen av den svenska filmbranschen har fått allt mer påtagliga effekter dels genom att det har blivit svårare att konkurrera om de stora internationella inspelningarna, dels genom att svenska produktionsbolag väljer att förlägga inspelningar utomlands eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt.

Uppdrag att analysera frågan

Allt fler länder i Europa har de senaste åren infört olika former av produktionsincitament eller finansieringsstimulanser för filmproduktion. Syftet har varit att attrahera utländska filminspelningar så att fler arbetstillfällen kan skapas i det egna landet. Ett exempel på detta var inspelningen av tv-serien Game of Thrones som eventuellt skulle förläggas på Gotland men som slutligen hamnade på Island. Exakta skäl har inte nämnts men att Island har ett fördelaktig incitamentsprogram har lyfts fram i diskussionen.

Den internationella utvecklingen med olika former av produktionsincitament får påtagliga effekter på den svenska filmbranschens konkurrenskraft. Det är därför glädjande att regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att analysera frågan ur ett näringspolitiskt perspektiv. Underlaget ur den analysen kommer att ligga till grund för regeringens fortsatta hantering.

Reformer behövs

En viktig förutsättning för Tillväxtverkets analysuppdrag har varit att industrin kunnat samla sig kring ett gemensamt förslag och fört konstruktiva samtal tillsammans med regeringen. Det ska industrin ha en eloge för och det kommer därför att bli mycket intressant att ta del av analysens slutsatser när den presenteras den 19 december.

För oss socialdemokrater är det viktigt med en vital och levande svensk filmindustri som kan attrahera internationella filmbolag att förlägga sina produktioner i Sverige. Genom bättre förutsättningar för svensk film kan fler arbetstillfällen skapas där talang och kompetens kan utvecklas. Vi menar att Sverige har mycket att erbjuda, unika miljöer, bra företagsklimat men framför allt en världsunik kompetens när det handlar om fotografer, klippare och andra filmarbetare.

Det är nödvändigt att stärka vår position som ett attraktivt land att producera film i. Ska filmsverige ha möjlighet att konkurrera om nästa storproduktion behövs reformer. Vi ser att en form av produktionsincitament eller finansieringsstimulans kan spela en avgörande roll.

Forrige artikel "Konsumtionen en nyckelfråga för klimatet" Næste artikel Debatt: Högljudda upprop behövs inom Försvarsmakten Debatt: Högljudda upprop behövs inom Försvarsmakten
Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

ÖVERBLICK. Med anledning av turerna kring Sveriges tidigare kinaambassadör anmäler Vänsterpartiet förra utrikesministern. Eskil Erlandsson frias från anklagelser om sexuellt ofredande och Labour knappar in på Tories inför ödesvalet i Storbritannien.